Burgwerd


Burgwerd ligt 3 kilometer ten noordoosten van Bolsward aan de Bolswarder trekvaart in de gemeente Wûnseradiel provincie Friesland op een oude terp. Een van de vele woonhoogten die dit gebied van Friesland telt. Burgwerd telt 129 woningen en heeft 352 inwoners. Het dorp heeft een vrij groot buitengebied met de buurtschap Hemert en de straten Sjungadijk, Paaldijk, Schwartzenbergweg en de Kloosterweg. In het dorp zijn de straten; Doniaweg, Schoolstraat, Kerkhof, Trekpad, Kapelstraat, De Opfeart, It Klaailan en de Trekfeart.


Straten Burgwerd


De landbouw zorgde hier vroeger voor het meeste werk, later veranderde dit en hadden de meeste mensen het werk buiten het dorp o.a. in Bolsward en Leeuwarden. Ook is de meeste middenstand verdwenen uit Burgwerd. Er zijn nog enkele bedrijven in het dorp zoals een garage, schildersbedrijf en een draaierij waar maar liefst 20 mensen werken. Burgwerd heeft nog een basisschool en een rijk verenigingsleven met onder andere een kaatsvereniging, muziekkorps, biljartvereniging, toneelvereniging enz.Winterse foto's van Burgwerd. Ook foto's van excelsior op kerstnacht en foto's gemaakt tijdens de priksleewedstrijd. Bekijk ze hier.......
Comments