Broodventers

Kerkhof 8

Wijbren en Geertje Fenstra woonden van 1905 tot 1941 op Kerkhof 8. Wijbren of zoals hij genoemd werd "Lytse Wijbren" was arbeider en bolkoerrinner.

Lytse Wijbren op pad met brood, op de brug in Burgwerd

Kerkhof 12

In 1905 kwamen Jelte Jeltes en Baukje Mensonides hier te wonen. Jelte was opperman en klokluider en overleed in 1916. Baukje verdiende de kost met bolkoerrinnen. Ze woonde hier tot 1948.

1920. Bolkoerrinster Jeltes Boukje Mensonides voor het nieuwe huis van Otte de Jager op Doniaweg 11.

Trekpad 28

Oebele en Trijntje Boonstra woonden vanaf 1900 op Trekpad 28. Oebele die nagenoeg blind was had een groentehandeltje in de gang. Zijn vrouw Trijntje ging o.a. met brood van bakker Keulen langs de klanten

1927. Op de foto staan Froukje Keulen en Trijntje Boonstra.

Trekpad 42

Willem Boschma die hier in 1950 kwam wonen was handelaar in oud papier, lompen en metalen. In de schuur stond een pers voor oud papier en lompen. Voor bakker Boorsma verkocht Boschma bakkerswaren. Hij ging dan met de transportfiets met een grote korf langs de deuren. Ook verkocht hij Turkenburgzaden aan de mensen die een groentetuin hadden. Willem heeft hier tot 1969 gewoond.