Kruideniers en groente winkel

Schoolstraat 12

In 1895 kwam Johannes de Graaf er wonen die hier een kruidenierszaak begon. Hij gaf onder andere ansichtkaarten met afbeeldingen van Burgwerd uit. Hij is in 1923 overleden.

Hiernaast 1 van de ansichtkaarten die Johannes de graaf uitgaf. Op de afbeelding staat links de woning met winkel van Johannes de Graaf. Zijn vrouw staat in de deur opening. Hijzelf in de tuin.

In 1923 nam Sjoerd Keulen de zaak over, maar hij kon deze niet draaiende houden. Hij verkocht de kruidenierszaak in 1928 aan Uilke en Tetje Abma. Sjoerd Keulen runde van 1928 tot 1941 zijn kruideniers- zaakje op Doniaweg 18 in de gang. In 1941 kwam Sjoerd Keulen weer in de winkel op Schoolstraat 12. Hij heeft hier tot 1969 een Vivo-winkel gehad.

Hiernaast de Vivo winkel van Sjoerd Keulen.

 Schoolstraat 2

Tjerk Feikes de Boer had hier van 1907 tot 1917 een winkel. Hiervoor had hij een winkel op Trekpad 8. In 1917 nam Hantje de Vries de winkel over. Dankzij de uitgave van de vele verschillende ansichtkaarten door Hantje de Vries hebben we nu nog een mooi beeld hoe Burgwerd er vroeger uitzag.

Een ansichtkaart uit 1925. Rechts het winkeltje van Hantje de Vries op Schoolstraat 2

In 1938 nam zoon Sjoerd de Vries de Sperwerwinkel van zijn vader over. Naast winkelier was hij ook nog taxirijder.

Binnen in de winkel van Sjoerd de Vries.

1955, De auto van Sjoerd de vries voor zijn winkel.

In 1971 heeft Sjoerd de Vries de winkel gesloten.

Trekpad 14

In 1928 kocht Jan Wiebrens Wielinga, vishandelaar wonende te Burgwerd twee woningen aan het trekpad, later trekpad 14.

 

De  2 woningen werden woonhuis en kruidenierswinkel. Ook had Jan Wielinga hier in een achterkamer een kapperszaakje. Zijn andere handel en verdienste was de viskar

Op de foto hiernaast uit 1930 de winkel op trekpad 14

Jan Wielinga overleed in 1944. Zijn vrouw Reinskje Visser hield de winkel tot 1953 aan. Ze verkocht het huis en de winkel toen aan Gerben Tjepkema en Willemke Hemstra.

1934, Jan Wielinga met de viskar, achter hem zijn trekhond Duko die onder de kar mee moest trekken.

Trekpad 2

Bauke en Janke Sieperda woonden  van 1937 tot 1948 op Trekpad 2. Bauke had een groentenkar en bracht vlees bij de slagers in omliggende dorpen.

 

Bauke Sieperda met de groentenkar in Lollum.

Doniaweg 14

Vanaf 1948 hadden Bauke en Janke Sieperda er een groentenwinkel op Doniaweg 14. Later verkochten ze ook kruidenierswaren. In 1977 werd de dorpswinkel gesloten. Bauke Sieperda bleef koster van de kerk en beheerder van het lokaal. Bauke is in 1981 overleden

Rekening van Sieperda voor de Burgwerder voetbal vereniging.

 

Bouke Sieperda in de deuropening van zijn winkel.