Wapen en vlag

In 1955, toen herdacht werd dat ons land 10 jaar geleden was bevrijd, heeft de gemeenteraad van Wûnseradiel vlaggen aan de 27 dorpen gegeven. Ook is toen de gemeentevlag ontworpen: een blauw veld met in het midden een witte baan. Die baan symboliseert de oude deling van de gemeente in Wûnseradiel-Binnendijks en Wûnseradiel-Buitendijks. Aan de broekskant van de dorpsvlaggen is een smalle streep van de gemeente vlag te vinden om de verbondenheid van de dorpen met de gemeente uit te beelden.

De kleuren zijn ontleend aan de kleuren van het wapen, grasland wordt aangegeven door de diagonale strepen.

Het Burgwerder wapen.In de Hervormde Kerk is een wapenbord te vinden uit 1726 met de 4 wapens van de kerkvoogden en het wapen van de predikant Henricus van Thoon. Boven het grote bord staat een burcht op een terp met aan weerszijden van de toren een ster. Men heeft getracht de naam Burgwerd in een symbolische schildering af te beelden. De sterren staan ook in het wapen van de Ockinga's die hier twee stinzen hadden. We hebben hier te maken met een sprekend wapen.Het Hichtumer wapen.Gepaald van acht stukken groen en goud, met in een blauwe schildhoek een zilveren lelie met een verkorte zuilvormige voet. Het schild is verdeeld volgens het familiewapen der Thoe Schwartzenberg's; dit is gepaald van acht stukken, blauw en zilver. De kleuren van het dorpswapen zijn ontleend aan de vlag van het dorp: Groen en goud. De lelie is ontleend aan het wapen der familie Van Huyghis, die de Wybrandastins bij het dorp eveneens bewoond heeft.