Timmerbedrijven

 

Doniaweg 2

In 1818 behoorde Doniaweg 2 en Doniaweg 6 samen met de schuur (Doniaweg 4) tot het timmerbedrijf van Meindert Douwes Boorsma. Meindert bleef hier wonen tot hij in 1864 overleed. Zijn zoon Tjitte Meinderts Boorsma, die bij hem in de zaak zat, kwam hier toen wonen. Deze woonde hiervoor op Trekpad 38/40. Tjitte overleed in 1890.

De schuur is de voormalige timmerwerkplaats van timmerbedrijf Boorsma

 Trekpad 10.

In 1904 hebben Matheus Fokkes Gerritsma (Baas Thewis) en zijn broer Gerrit Tjalling Fokkes Gerritsma de huizen gekocht die op de plek van Trekpad 10 en 12 stonden. Zij hebben hier een nieuwe dubbele woning met een timmerwerkplaats en een stal gebouwd.

Matheus, gehuwd met Ymskje Bergsma,ging op Trekpad 10 wonen. Hij was wagenmaker, timmerman en molenmaker van beroep.

Zijn broer ging op nr 12 wonen en werd veehouder.

Op de foto uit 1930; Trekpad 10 en 12

 

Zoon Melis Gerritsma nam na het overlijden van zijn vader in 1943 de zaak over en bleef hier tot 1949 wonen. Hierna heeft zijn broer Tjalling de zaak nog een aantal jaren voortgezet. Hij heeft hier tot 1955 gewoond.

1915, Thewis Fokkes Gerritsma, Ynskje Bergsma en de kinderen Tjalling en Gerrit bij de Timmerzaak.

 

Tijdens de afbraak van de St. Franciscuskerk in 1932 te Bolsward. Van l naar r; Melis Gerritsma,Andries Andriesma, Tjalling Gerritsma, Tjerk Boersma en op de voorgrond Douwe Houben.

 Schoolstraat 3

Het timmerbedrijf dat hier zit is in 1879 gesticht door Jan Romkes Feenstra. In dat jaar heeft hij hier een huis met schuur gebouwd. Aan de achterkant lag deze schuur aan de opvaart, die achter de huizen van het Trekpad langs liep. Deze schuur was van onderen open, hier stonden de wagens, kruiwagens en ander materieel. Op de eerste verdieping zat de werkplaats waar een grote werkbank stond. Boven de werkplaats zat een zolder waar het materiaal zoals juffers, balken en planken opgeslagen lagen. Dit materiaal dat meestal via het water werd aangevoerd, werd via een luik aan de achterkant op de zolder gestoken.

Het linker pand is de timmerzaak.

 

Tjerk Wijma heeft in 1898 het timmerbedrijf van Feenstra overgenomen. Wijma heeft in 1903 de oude openbare school op het Kerkhof verbouwd tot twee woningen.

Nota voor Tjerk Wijma van de Gemeente wonseradeel wegens de aankoop van de oudeopenbare school op het Kerkhof.

In 1904 kwam Johannes de Groot vanaf Tzum op deze plek. Johannes de Groot heeft onder andere in 1907 de boerderij op Sjungadijk 14 opnieuw opgebouwd. In 1914 werd het arbeidershuis op Kloosterweg 3 gebouwd en in 1916 de boerderij op Doniaweg 11. Vaste timmerknecht was Theunis Wijnia.

1916. Vlak nadat de boerderij op Doniaweg 11 was opgeleverd. Van links naar rechts, Johannes de Groot, Willem de Groot en Theunis Wijnia.

 

In 1921 zette zijn zoon Willem de Groot, gehuwd met Willemina Johanna Postel, het bedrijf voort. Toen eind twintigerjaren het elektrisch in Burgwerd werd aangelegd, werd er een lintzaagmachine aangeschaft. Deze werd vooral gebruikt voor het vervaardigen van hooiwagens, uilenborden enzovoort. De draaibank die onder andere werd gebruikt voor het maken van onderdelen van spinnewielen, werd met de voet aangedreven. De slijpsteen bleef op handkracht.

De werkzaamheden bestonden uit de nieuwbouw van boerderijen en huizen en het vervaardigen van hooiwagens en zelfs lijkkisten. Verder was er natuurlijk het onderhoud en het verbouwen van de huizen en boerderijen. In 1925 werd de boerderij op Doniaweg 25 gebouwd en in 1938 het huis op Schoolstraat 26. De openbare school die in 1941 door Jan Cuperus werd gekocht, werd door De Groot omgebouwd tot slagerij. De oude timmerschuur werd in 1950 vervangen door de huidige schuur. Later werden er ook modernere machines aangeschaft.

Willem de Groot.

De zonen Johannes en Willem-Jan de Groot zetten het bedrijf voort, nadat hun vader in 1956 was overleden. Het timmerbedrijf van De Groot hield zich voornamelijk bezig met het onderhoud en verbouwen van woningen en boerderijen in Burgwerd en omgeving. Verschillende jonge mannen uit Burgwerd werden hier de fijne kneepjes van het timmervak bijgebracht.

Nota van de Gebr. de Groot aan de kerkvoogdij voor het onderhoud aan de pastorie.

Nadat Johannes de Groot in 1973 overleed, werd het bedrijf verkocht aan Tjerk Boersma. Tjerk Boersma heeft het bedrijf in 2006 beëindigd.

Nota van Tjerk Boersma voor Ds Roozendal.