Drukkerij

Geert Zwaagstra, lettersetter van beroep, woonde van 1922 tot 1926 op sjungadijk 8. Daarna woonde hij nog 2 jaar op Doniaweg 12.Advertentie uit de Bolswardercourant van 1923.