Drukkerij

Geert Zwaagstra
, lettersetter van beroep, woonde van 1922 tot 1926 op sjungadijk 8. Daarna woonde hij nog 2 jaar op Doniaweg 12.

Advertentie uit de Bolswardercourant van 1923.
Comments