Slagers

 
Terhorne
 
Op de oude kaarten komen we de buurtschap Terhorne tegen ten zuidwesten van de Donia State. Hier stond een boerderij en vier arbeiderswoningen.
 
De arbeiderswoningen, die bij de Donia State hoorden, waren in 1830 eigendom van de erven van Taeke Mesdag en mede eigenaren.
 
Harmen Tietes Anema was vanaf 1891 een van de bewoners. Hij was eerst arbeider en later paardenslager van beroep. In 1903 ging hij naar Bolsward toe om daar een slagerij te beginnen. De slagerij bestaat nog steeds en de Anema's zijn nog steeds eigenaar.
 
De huisjes zijn omstreeks 1904 gesloopt.


Harmen Anema, paardenslager, gehuwd met Jeltje Fokke's de Groot.                
 
 
Doniaweg 17

Vanaf 1910 kwam er een slagerij op Doniaweg 17. Van 1910 tot 1916 was Jan Bootsma hier slager. Jan was getrouwd met Akke Woudstra. Voordat zij hier kwamen woonden ze op Trekpad 8 waar ze ook al een slagerij hadden.
Jan en Akke Bootsma met de kinderen Eeltsje en Janke voor de slagerswinkel.
 

 Van 1916 tot 1917 was Pieter de Vries hier slager, van 1920 tot 1922 Cornelis Jan Rienstra, van 1922 tot 1934 Jan Kingma, van 1935 tot 1936 Jan van Duinen en van 1936 tot 1937 Gerke Oegema. In 1937 kwamen Sjouke Boersma en Harmke Renema hier. De woningen Doniaweg 15 en 17 waren tot 1950 in eigendom van de dochters van Jan Kingma.

De familie Bootsma voor het slachthuis.
 
 
Doniaweg 19

De voormalige openbare school.
In 1942 is de school gesloten. Toen heeft de gemeente de school met het huis verkocht aan Jan Cuperus. Voormalig schoolhoofd, Jacob van der Weide, verhuisde naar Trekpad 8, waar Jan Cuperus tot dat moment had gewoond. De oude school werd omgebouwd tot slagerij en slagerswinkel.Jan Cuperus en Annigje Kamstra hebben tot 1954 in het schoolmeestershuis gewoond.In de slagerij van Cuperus: Achter staan Eit Dijkstra en Jan Cuperus, midden vooraan gehurkt Sake Hemstra.

 
 Jan en Eit Dijkstra.
 In 1954 heeft Lieuwe Cuperus, gehuwd met Tjamkje Jorritsma, de slagerij overgenomen van zijn vader. Jan en Annigje kochten het huis op de Kapelstrjitte 1. De slagerij met Liuwe Cuperus groeide uit tot een grote exportslagerij. Nadat Lieuwe in 1992 overleed, werd het slagersbedrijf verkocht.

De uitbreiding van 1963.
 
Lieuwe aan het handelen op de veemarkt te Schagen.

 
De laatste koe die in Burgwerd is geslacht.

Comments