Hichtum

Hichtum ligt 1 kilometer ten noorden van Bolsward aan de Harlingervaart in de gemeente Wûnseradiel in de provincie Friesland op een oude terp. Een van de vele woonhoogten die dit gebied van Friesland telt. Hichtum telt 32 woningen en heeft 73 inwoners, het is altijd een klein dorp geweest. Veel buurtschappen heeft het dorp niet, alleen de boerderijen Groot Oorns en Klein Oorns en het buurtschap Sieswerd kunnen worden genoemd. Sinds 1949 horen de boerderijen van Grons en klein Grons ook bij Hichtum, voorheen behoorden deze boerderijen bij Burgwerd. Hichtum heeft dan ook maar twee straten, de doorgaande weg heet sinds 1949 Schwartzenbergweg en het buurtschap Sieswerd samen met de boerderijen op Oorns heet sindsdien Sieswerd.

In 1970 werd Sieswerd van Hichtum afgesneden door de aanleg van de autoweg de N359.

Hoewel kinderboekenschrijfster Sj.M.D. Troelstra-Bokma de Boer geen enkele band met Hichtum had, gebruikte zij deze dorpsnaam wel als pseudoniem: Nienke van Hichtum

De volgende foto's van Hichtum kreeg ik van Hans Zwamborn uit Oosthem, meer winterse foto's van Hichtum......