Burgwerd-Hichtum.nl


U vind op deze website vooral veel historisch materiaal, nu nog vooral van Burgwerd maar in de toekomst ook steeds meer van Hichtum. Van het dorp Hichtum ben ik nog op zoek naar historisch materiaal, vooral oude foto's zijn zeer welkom. Maar ook materiaal over Burgwerd is zeer welkom.

Heeft u iets voor mij stuur dan een E-mail.

Het Burgwerder SkûtsjeKort geleden kreeg ik via deze website de vraag van Tallien en Willem Fokkema of ik meer kon vertellen over het skûtsje en de turfschipper Simen de Boer. Het bleek dat zij het skûtsje sinds enkele jaren in bezit hebben en al het één en ander hadden uitgezocht.

Lees hier het verhaal van Simen de Boer en zijn skûtsje.

Restauratie Burgwerder kerkorgel voltooid

Vrijdag 11 mei is het orgel officieel in gebruik genomen na de restauratie dit is18 mei nog eens dunnetjes over gedaan.

lees meer over het orgel.....

Zoals het was.

Het orgel nu.

De Burgwerderpijp 

Op de plek waar de brug zit is ongetwijfeld al eeuwen lang een brug geweest. Op oude kaarten staat dikwijls de vermelding van de Burgwerderpijp. De oudste documenten die ik kon achterhalen dateren uit 1771. Dit is een bestek voor “het maken van een geheele nieuwe steenen brug of pijp over de Bolswarder Trekvaart” .

verder is de brug in 1856 nog een keer verandert. In 1953 is er een huidige brug gebouwd.

Meer lezen.......

 

Nieuwste aanwinst

 

In 1925 werd de boerderij van Anno Galema Kloosterweg 9 verbouwd. De schuur werd met een spantvak vergroot.

Architect Arjen Witteveen uit Leeuwarden had de bouw tekening verzorgd.

Op de foto, zittend op het bint boven in de boerderij zoon Hendrik Galema. Op de grond de dochters Gatske en Trude Galema. Helemaal rechts vader Anno Galema. De andere personen zijn timmerlieden.

Als u op de tekening klikt krijgt u een grote afbeelding.

Molens rond Burgwerd en Hichtum

Ca 100 jaar geleden stonden er rond Burgwerd en Hichtum een 35 molens, vandaag de dag hebben we alleen nog de Hiemerter molen en sinds 2000 staat er weer een molen in de Aylva polder.

Meer lezen over deze molens.....

Politie agent Poelstra 4e van Links achteraan.

Meer over de Burgwerder Politie......

Foto uit het archief van Ald Makkum

Burgemeester Weerstra geflankeerd door het gemeentelijk politiekorps. Staand links Abel Scheepvaart, de latere commandant van de post Makkum, Van Dijk (Witmarsum), Kroeger (toen te Witmarsum), Poelstra (Burgwerd), Jaarsma (Tjerkwerd). Zittend voor Krijger (Pingjum), burgemeester Weerstra (1933-1943) en Miedema, chef veldwachter Wonseradeel. Gegevens van Cees Scheepvaart, Bolsward. De foto moet genomen zijn vlak voordat Weerstra gedwongen uit functie trad, omstreeks 1942-1943. Dat was tevens de periode dat de gemeenteveldwachters onder Duits regiem werden geplaatst en ingedeeld werden bij de Staatspolizei. Dit werd niet met enthousiastme begroet. Zo werd Scheepvaart door zijn weigerachtige houding zelfs gedegradeerd van agent eerste klas naar agent.