Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Post date: Aug 11, 2014 2:56:08 PM

Förändring och förbättring bör vara en del av vardagen. Det finns en del fallgropar som man bör undvika. Jag har samlat 12 vanliga fallgropar som jag beskriver och föreslår hur man undviker dem samt förslag på hantering om det redan inträffat:

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker!

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning!

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud!

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring!

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Vill du att förbättringarna ska komma snabbt och lätt så gör jag dig nog lite besviken nu. Tyvärr är det så att vill man få en hållbar kontinuerlig förbättring så måste Först och främst kulturen stödja arbetet. Men det är även viktigt att syfte, mål och strategi anpassas efter förändrade riktlinjer. Man kan bli bländad av koncept som 2 second lean och Kaizen och tro att det löser alla problem. Jag har inget emot dessa modeller tvärtom finns det jättemycket bra råd och fyndiga sätt att ta till sig tankemönster i dessa och andra modeller, men det räcker inte hela vägen. Risken är att det blir suboptimeringar och bristande förankring i organisationen, koncepten får inte ersätta en långsiktig plan för förändringen som inbegriper kultur, syfte och mål. För att lyckas långsiktigt behövs en bra verktygslåda i arbetet men också kunskap om när vilket verktyg ska användas. (Se fler exempel på verktyg på vår hemsida eller på wikipediasidan om Kaizen). Då är tillgång till en erfaren förbättringsledare som coach en viktig komponent i ett lyckat genomförande.

Så för att inte falla i denna fälla så är tillgången till en förbättringsledare med erfarenhet av många verktyg en komponent, ett öppet sinnelag och modet att våga prova egna kombinationer är en annan, men framförallt att ha en grundläggande plan som man kan följa som leder mot det överenskomna syftet.

Om förbättringsarbetet är igång men inte tagit tag i kultur och strategier, måste vi börja om då? Nej det är nu det blir riktigt kul. Om ni har kommit en bit på förbättringsvägen och börjat få organisationen att acceptera ständiga förbättringar, då kan ofta syfte, mål, strategi och kulturarbetet gå något snabbare. Det kanske inte blir lättare för att ni startat eftersom det redan kan finnas egna tankar som slagit rot, men det kan gå något snabbare eftersom organisationen har erfarenhet av förändring.

Summering: Använd ständiga förbättringar, men gör det som en del av en plan som leder mot strategi, mål och den kultur som ni vill uppnå.

Oj! Snabbt kanske inte alltid är bäst.,

men kan vara rätt ibland.

Om man är överens så kan

4 sekunder vara bra som

Magnus Uggla sjunger:

Lyssna på Youtube-4 sekunder

Hitta olja gubbe.gif