Fallgrop 7(12): Att inte ha en plan!

Post date: Oct 6, 2014 2:17:25 PM

Förändring och förbättring bör vara en del av vardagen. Det finns en del fallgropar som man bör undvika. Jag har samlat 12 vanliga fallgropar som jag beskriver och föreslår hur man undviker dem samt förslag på hantering om det redan inträffat:

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker!

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning!

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud!

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring!

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök!

Fallgrop 7(12): Att inte ha en plan!

Har du ingen plan så är det att planera att misslyckas: “Failing to plan, is planning to fail.”

Men hur är det egentligen? Gör vi en plan inför förändringen eller lyssnar du på dem som säger att det går inte att planera när man inte är säker på slutmålet. Jag kan undra när jag ser att det finns planerför det lilla men att det glöms bort att planera de större förändringarna. Om man skall göra en förändring, hur kan man planera när man inte vet slutmålet? Det finns faktiskt inte bara ett utan två mycket bra svara på detta.

Svar nummer 1: Man kan faktiskt planera allting, bara man gör det i lagom bitar. På något plan finns det ett långsiktigt mål som man bör förtydliga och skapa förståelse kring i organisationen, därefter kan man låna tankemönster från utveckling av mjukvara och planera Agilt. Det går faktiskt att flytta över det lättrörliga Agila tänket till planering av förändringsarbetet. Detta ger struktur och ramverk för förändringen så att man fortfarande håller sig på spåret mot det långsiktiga målet.

Svar nummer 2: Det andra svaret är att ta hjälp av erfarenhet. Du är inte först att göra förändring och det finns nog flera som har varit med flera gånger. Min erfarenhet är att alla förändringsprojekt faktiskt innehåller i stort sett samma komponenter och dessa finns redan dokumenterade på otaliga ställen. Vi på PDLA har samlat och produktifierat detta i vår metod för förändring. De större stegen är ganska generella medan de små stegen måste anpassas efter behovet i organisationen. Fördelen med att ha en process är att man kan bedöma vad som saknas, vad som behövs just nu utgående från de långsiktiga behoven. Om förändringsarbetet är påbörjat utan plan så är det ju bara att se till att skapa en plan och sedan stämma av vad som redan är gjort. Då får man kontroll på vad som behöver göras, av vem och när.

Planen är intet, planeringen är allt! (citat Dwight_D._Eisenhower)

All planering måste göras tillsammans så att informationen är gemensam, det finns ju en sak vi alla är medvetna om. Planen kommer att behöva ändras! och om alla har varit med i plaeringen och vet varför, hur och målet, så kan beslut fattas av fler än en person. För nog är det så att det ofta "fattas beslut" och menar jag inte att man TAR beslut utan att det SAKNAS beslut.

Summering: För att genomföra en förändring så dra nytta av en erfaren person som kan stödja er att tillsammans med er ta fram en långsiktig plan och bra mål. Gör inte för detaljerade planer för hela förändringen utan ta det stegvis och förändra iimplementationen allteftersom, tänk agilt. Och framför allt let it swing! Allt går lättare med ett leende och med glädje.

Glad ny musik med gammal feeling lyssna på Clash med gruppen Caravan Palace!

Hans Prag, hans.prag@pdla.se

Showtime figur.gif