PDLA-Blogg

Lean används som benämning på många saker,

Jag håller inte alltid med hur andra hanterar lean.

Här samlar jag mina egna tankar mm:

Fallgrop 12(12): Vi är inte klara att börja än — Feb 28, 2017 7:54:13 PM

Fallgrop 11(12): Förändring utan ledningens engagemang. — Mar 11, 2016 3:26:25 PM

Fallgrop 10(12): Fokusera på bästa möjliga kvalitet. — Nov 7, 2014 4:28:27 PM

The value of GEMBA is to go and see for yourself — Nov 7, 2014 12:41:23 PM

Lean KATA and why it is important! — Nov 6, 2014 9:21:35 AM

Fallgrop 9(12): Förändring kan vi klara själva! — Nov 2, 2014 2:28:30 PM

Fallgrop 8(12): Att tro att du har speciella problem bara för att du är unik! — Oct 25, 2014 2:58:21 PM

Fallgrop 7(12): Att inte ha en plan! — Oct 6, 2014 2:17:25 PM

Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök! — Sep 16, 2014 11:12:31 AM

Förändring är bra - om det leder till önskade resultat. — Aug 26, 2014 7:16:16 PM

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt! — Aug 11, 2014 2:56:08 PM

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring! — Jun 27, 2014 1:51:12 PM

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud! — Jun 10, 2014 10:42:52 AM

Chef, Ledare, Människa eller Medmänniska? — Jun 5, 2014 11:55:00 AM

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning! — May 16, 2014 8:18:02 AM

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker! — May 3, 2014 4:58:07 AM

Leda förbättring genom att ta hjälp med förändring! — Apr 25, 2014 4:20:39 PM

Skolan behöver mer Ständiga Förbättringar — Mar 17, 2014 2:58:31 PM

Lev värderingarna, inte bara formulera dem. — Mar 10, 2014 9:36:33 PM

3 typer av människor i världen — Feb 3, 2014 12:26:15 PM

Små steg kan leda längre än du tror ... — Jan 27, 2014 5:07:26 PM

Föredrag på Sundsvall 42 — Jan 27, 2014 4:52:40 PM

Hur vi ser på Lean — Jan 27, 2014 4:37:33 PM