Fallgrop 8(12): Att tro att du har speciella problem bara för att du är unik!

Post date: Oct 25, 2014 2:58:21 PM

Förändring och förbättring bör vara en del av vardagen. Det finns en del fallgropar som man bör undvika. Jag har samlat 12 vanliga fallgropar som jag beskriver och föreslår hur man undviker dem samt förslag på hantering om det redan inträffat:

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker!

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning!

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud!

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring!

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök!

Fallgrop 7(12): Att inte ha en plan!

Fallgrop 8(12): Att tro att du har speciella problem bara för att du är unik!

Ta vara på det unika i din organisation och använd det som konkurrensfördel. Men tro inte att ni är unika i ert behov av att förbättra er eller de problem som ni ställs inför. Många säger att lösningar inte kommer att fungera eftersom vi är så unika! Min känsla är att detta är ett argumenten för att inte ta tag i förändring genom att göra det omöjligt för någon annan att ha synpunkter. Jag ska nu komma med ett motargument som är svårt att slå hål på, nämligen att alla organisationen består av människor och att arbeta med förändring är att arbeta med människors förväntningar och upplevelser. Rädslan för förändring gör ibland konstiga saker med dem som bestämmer, de kan ta göra allt för att själva inte behöva vara involverade. Vi köper in någon som gör en utredning och ger oss en lista på saker och processer som vi behöver åtgärda sedan blir det nog bra, bara jag inte “smutsar ner mina händer”, ju dyrare jag köper utredningen destå bättre är den nog*1.

Det är faktisk bara att acceptera att samma tankemönster som fungerar för Toyota för att förbättra produktion av bilar kan användas i sjukvården, kundtjänst, föräkringsbranchen eller för ett konsultbolag. Men observera att jag skriver TANKEMÖNSTER. Det går inte att kopiera sättet att göra det eller de verktyg som används. Här har det gjorts många tankefel eftersom man tror att “fungerar det för Toyota så fungerar det för oss”. Fel när det gäller verktyg men rätt om man ser till tankemönstret. I Toyota finns nödstopp som används för att stanna bandet när man hittat fel, hur ska “nödstopp” se ut i en telefonväxel, för en tidningsredaktion eller för ett sjukhus? Ja, inte är det ett rött snöre som det är hos Toyota i alla fall.

Ett enklare och billigare sätt än att hyra in dyra utredare kan vara att se till att få en coach som följer med och stöttar er i förändringen, en slags Personal Trainer för organisationen. En som vågar ifrågasätta och som kan ge tips för att ta tag i rätt saker, coachen kommer att se saker på ett annat sätt och bör ha erfarenhet för att ge er lagom utmaningar och relevant utbildning för nå en hållbar förbättring. En bra coach kan vara en som agerar Rumpnisse genom att ställa de 3 rumpnissefrågorna:

1 - “Voffo?” (Varför?)

2 - “Voffo-då-då?” (Varför då?)

3 - “Voffo gör di på detta vise? (Varför på det sättet?)

När man blir ifrågasatt på detta sättet så kan ett nytt ljus spridas och man kan nå insikten att det faktiskt går att göra saker på andra sätt än man alltid gjort. Med den insikten då kan man testa om inte ett tankemönster från Toyota, Lean eller Agile kan hjälpa till att förbättra.

Summering: Om du håller med om att förändring är någonting som utgår från människor och att tankemönster som fungerat på andra ställen kan användas. Ta då hjälp för att applicera tankemönster på den egna verksamheten för att skapa ett förbättringsflöde. Ta in en “PT” som följer er på vägen till förbättring och avvisa alla proffsutredare som tror att de kan ge alla svaren.

Voffo - titta på en sekvens med rumpnissarna: Voffo

Hans Prag, hans.prag@pdla.se

*1 (Sorry alla stora dyra konsultbolag om jag slår hål på er affärside att sälja dyra utredningar som ni inte tar ansvar för och överlåter genomförande av omöjliga lösningar på personer som inte tror på dem.)

alla olika