Fallgrop 9(12): Förändring kan vi klara själva!

Post date: Nov 2, 2014 2:28:30 PM

Förändring och förbättring bör vara en del av vardagen. Det finns en del fallgropar som man bör undvika. Jag har samlat 12 vanliga fallgropar som jag beskriver och föreslår hur man undviker dem samt förslag på hantering om det redan inträffat:

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker!

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning!

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud!

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring!

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök!

Fallgrop 7(12): Att inte ha en plan!

Fallgrop 8(12): Att tro att du har speciella problem bara för att du är unik!

Fallgrop 9(12): Förändring kan vi klara själva!

Som extern expert möts jag ibland av kommentaren att vi är inte klara med det vi gör just nu så vi kan inte ta in extern hjälp. På ett vänligt sätt försöker jag då fråga hur man kan vara säker på att det inte hjälper med extern hjälp om man inte har provat? Kanske skulle den externa experten kunna snabba upp förbättringen så att det frigörs energi till ytterligare förbättringar eller produktionshöjning?

Argumenten att inte ta hjälp kan vara många och ibland påpekar man att Toyota gjorde det själva. Detta är alldeles riktigt, så om du känner att du har 20-30

år på dig att skapa ett fungerande förbättringsflöde i din organisation så gör det själv, utan hjälp. Men jag vill hävda en annan paradox som är att om man är en del av en organisation så ser man inte klart, man är hemmablind för det som behöver förbättras. Låt mig ta ett exempel: Hemma hos oss finns det en tidningshög på soffbordet som växer. Efter ett tag ser man inte högen utan plockar i den när man letar och är van vid att den är där. Så kom en av våra vänner på besök och frågade varför vi inte satte några tidskriftsamlare i bokhyllan bredvid högen och flyttade prydnadsaken från bokhyllan till bordet! Klockrent! Vi var så hemmablinda så vi inte ens kunde använda kunskap från jobbet att förbättra hemma! Så är det på arbetsplatsen också, vi är så vana vid hur det “är” att vi inte ifrågasätter det.

Vem ska man ta hjälp av? Måste den jag tar hjälp av vara expert på just vårt område? Nej absolut inte! ibland hjälper det att inte vara expert eftersom man då ifrågasätter även de saker som är “allmän kunskap” vilket kan leda till nytänkande. Men den som skall vara stöd måste ha kompetens och erfarenhet nog att kunna förstå och ifrågasätta och ha erfarenhet av olika typer av lösningsmodeller för att kunna föreslå en väg fram till lösning. Med detta sagt så säger jag att kompetensen för att lösa själva problemet finns inom gruppen, och den som stödjer med förändringsarbetet skall ha kompetens inom förändring men också ha en struktur så att det går att planera arbetet (Se Fallgrop 7)

Summering: Ta hjälp! Men ta hjälp av någon som har erfarenhet, kompetens och förståelse för förändringsarbetet och kan hjälpa er med planering av själva förändringen. Förbättringen av själva arbetet är det ni själva ska ta ansvar för och genomföra som en del av förbättringsarbetet. Hjälpen kan vara extern eller komma från en intern organisation, men kom ihåg att en person som ingår i organisationen har svårt att ifrågasätta det man är van vid.

Så anlita en expert kanske en okänd expert , jag tror inte du hört The Expert med Yello men om du anlitar en expert så kan du upptäcka att det finns det inga begränsningar på vad du kan åstadkomma. Den enda sång jag kommer på där är No Limits med 2 Unllimited - har du ett bättre exempel så ändrar jag - maila mig eller kommentera i kommentarsfältet som du ser om du klickar här

Hans Prag, hans.prag@pdla.se

Ta hjälp i förändring