Hur vi ser på Lean

Post date: Jan 27, 2014 4:37:33 PM

Hur vi ser på Lean

1) Lean är enkelt

2) Lean är Kultur och Förbättringar

3) Lean måste anpassas

4) Tillväxt och minimering av slöserier är en följd av Lean

Lean är enkelt

Det mesta är egentligen självklart, om man bara tar sig tid att tänka efter. Problemen är att vi har bråttom och vi ser inte helheten, vilket gör att vi skapar ofördelaktiga situationer för oss själva.

Titta i ditt eget kök, finns de verktyg som du behöver vid spisen nära spisen? Om inte kankse du ska byta innehåll i lådorna så att bak-prylar ligger vid bakbordet och stekspaden i lådan nära spisen. Inte så svårt - eller hur - då har du arbetat med "Value Steam Mapping" för ditt köksabete. På detta sättet kan man genom enkla övningar få förståelse av många av de delar som krävs för att applicera Lean i den egna verksamheten.

Lean är Kultur och Förbättring

För att gå mot en Lean i en organisation behöver man enas om en gemensam Kultur där chefer ger förutsättningar för personal att agera och utvecklas, och personal tar ansvar för förbättring och egen utveckling. I många fall kan detta vara en lång resa för att förändra invanda mönster och etablerade sanningar. Ofta behövs extern hjälp för att hjälpa organisationen att få fram de stigar som kan leda fram mot en möjlig väg till förbättring. Här behöver man i många företag vända på pyramiden, det vill säga att gå från att vara chefer som säger HUR och NÄR, till att bli ledare som frågar VAD och VARFÖR. Men misströsta inte, små steg längs stigarna kan frigöra energi för att ta tag i frågor som leder mot en väg till förbättring.

Lean måste anpassas

Lean kan inte kopieras från en organisation till en annan. Inte ens enstaka verktyg inom Lean kan man ta "rakt av". Man kan däremot bli inspirerad av hur man har tänkt för att ta fram ett verktyg så att det går snabbare att hitta ett anpassat verktyg för den egna organisationen. Även här kan man behöva extern hjälp för att komm igång, eftersom man inte har erfarenhet från så många olika implementationer så blir man låst i sitt tankesätt. Ta hjälp av andra företag, leankonsulter för att få inspiration och hjälp till själv-hjälp.

Tillväxt och minimering av slöserier är en följd av Lean

Genom att etablera en kultur av lärande och åtagande kan man åstadkomma tillväxt och förståelse för att minimera slöserier. Då blir syfte, mål och strategier inte bara ord utan en del av den dagliga kulturen. Om man fokuserar på slöserierna utan att etablera kulturen hanterar man symtom och missar grundläggande problem. Genom att alla får ta ansvar så krävs mindre extern hjälp. Det gäller att:

• planera hur man skall göra

• driva förändringen framåt

• lära och kontrollera längs vägen

• agera som man har sagt

Alla i organisationen har del i förändringen och det krävs att alla tar till sig nya sätt att agera.

Summering

Ta hjälp av någon som vill se dig förbättras i grunden och att etablera en kultur av förbättring i din organisation så att du blir självgående och kan bli din egen Lean coach. Så arbetar vi inom PDLA AB men även flera andra Lean konsulter. Gå inte i "minimera slöserier" fällan, den kommer bara att göra så att du blir beroende av extern hjälp.