Skolan behöver mer Ständiga Förbättringar

Post date: Mar 17, 2014 2:58:31 PM

Skolan behöver mer Ständiga Förbättringar

Vi stämmer in i kören, skolan behöver ta tag i sina förbättringar. Svd har i artiklar belyst behoven, vägen är inte enkel för kollegiet. Mycket behöver etableras som nya vanor för att förbättringarna skall bli till och bli bestående.

Ledarskapet behöver bli mer stödjande och kollegiet behöver lära av varanda och andra. Steg för steg kan det bli bättre. Men ibland behövs kanske hjälp, hjälp som vi på PDLA skulle kunna ge er inom skolans värld.

Ledarskapet är nyckeln säger SvD, vi vill gärna lägga till att det behöver vara ett lärande ledarskap.

Lärare upplever sig ha en dålig arbetsmiljö säger även SvD, vi på PDLA har metoderna för att styra om arbetsmiljön, små steg i taget. Det kanske inte är mindre klasser som löser problemet (se artikel i DN).

Dialog och gemensamma regler för att nå en bra studiemiljö prata SvD om i artikeln om Disciplin i skolan, hur man gör det? Svaret är tillsammans med respekt, och vi har gjort det i andra organisationer och liksom de organisationerna är skolan uppbyggd av - människor. Det finns steg för att nå en samsyn, tro oss. Forskning stödjer att det blir bättre med en lärande organisation (se artikel i skolvärlden) men att det behövs kunskap för att genomföra förändringen.

Är du representant för ett kollegie där det finns förbättringspotential, tveka inte, ta kontakt med oss så kan vi berätta mer.

Hans