Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök!

Post date: Sep 16, 2014 11:12:31 AM

Förändring och förbättring bör vara en del av vardagen. Det finns en del fallgropar som man bör undvika. Jag har samlat 12 vanliga fallgropar som jag beskriver och föreslår hur man undviker dem samt förslag på hantering om det redan inträffat:

Fallgrop 1(12): Tro att systemlösningar och metoder räcker!

Fallgrop 2(12): Det räcker med utbildning!

Fallgrop 3(12): Försöka förändra genom ombud!

Fallgrop 4(12): Att inte se själv för att börja förstå! Att förstå är nyckeln till positiv förändring!

Fallgrop 5(12): Ständiga förbättringar fixar allt!

Fallgrop 6(12): Inte lita på värdet av “misslyckade” försök!

Jag börjar med 2 kommentarer på en händelse:

1 - Nej det gick inte, det är ingen idé att jag försöker igen!

2 - Vad bra att jag lärt mig hur man inte ska göra det här, det ska jag varna andra om!

Kommentarerna kan faktiskt var hämtade efter precis samma händelse. Vilken känner du leder framåt? Du kanske svarar att det är klart att det är det andra, men är det så vi agerar? Vi måste faktiskt inte bara agera så själva utan vi behöver agera så även som organisation. Men nu blev jag nog lite flummig och behöver bli mer konkret.

För att det skall vara möjligt att testa nya saker måste det också vara tillåtet att misslyckas, ja det ska faktiskt vara lite bra att misslyckas - om man lär sig något. Forskare är experter på detta och bygger hela experiment för att få reda på ny information. Det sägs att Edison gjorde hundratals försök att göra en glödlampa, och att han varje gång konstaterade “Vad bra att jag nu fått reda på detta” sedan utnyttjade han den kunskapen i nästa försök tills han till slut fick fram en fungerande lampa. Det jag vill visa med detta är att hur man förhåller sig till “misslyckade försök” kan vara en viktig nyckel till att lyckas i sitt förbättringsarbete.

Men om nu kulturen inte tillåter några misslyckanden så finns det ett arbete att göra. Här behöver både formella och informella ledare hitta en metod att bryta tystnaden kring misslyckade försök (dvs. erkänna att de alltid finns i alla organisationer) och visa att om man misslyckas och lär sig av det så kan det vara till stor nytta. Interna och externa exempel kan lyftas fram, ett extern exempel kan vara Dr. Spencer Silver på 3M som skulle uppfinna ett superstakt lim, men det blev inte så superstarkt utan istället det som gjorde att Post-It notes kunde fungera. Ett exempel på “misslyckande” som blev väldigt bra.

Summering: Skapa en tillåtande kultur där det är möjligt att dela med sig av erfarenheter. Vid misslyckade försök, så fråga inte varför målet inte nåddes utan fråga vad man har lärt sig. Vid lyckade försök glöm inte bort att också då fråga vad man har lärt sig. Citat av Martin Vaubee: ‘Lär av andras misstag, för du kan inte leva tillräckligt länge för att hinna begå dem själv.’ En viktig sak är att föra en dialog kring det man lärt sig, så att lärdomen blir en en del av den gemensamma kunskapen

Floating.gif

Inspiration: Try and try again: (James Bond - Mr Winth and Mr Kidd) eller lyssna på Try med Pink

Hans Prag, hans.prag@pdla.se