Fler anledningar

Läs här om du vill ha ännu fler anledningar att gå på seminariet.

Förbättring

Vi kommer att introducera dig till ett nytt sätt att förbättra dig, din verksamhet och din organisation som betalar sig redan första månaden genom minskade slöserier.

Vi arbetar både i korta cykler med små förbättringar och med en långsiktig plan efter vår strukturerade metod. Kombinationen gör att du kommer att frigöra tid för att ta tag i både små och stora förbättringar. (Läs mer om detta i avsnittet Transformation)

Erfarenheter

Vi delar med oss av våra erfarenheter från många industrier och fleratalet lyckade och inte så lyckade projekt.

Människor

Du kommer att möta intressanta personer som du får möjlightet att utbyta erfarenheter och skapa nya kontaktytor som kan bli en väg till nya tankar.

PDLA-Förbättringskort

PDLA-metoden (Plan Do Learn Act) bygger på en strukturerad plan, små förbättringar och att bygga upp en lärande organisation på ett enkelt och lättförståeligt sätt. En del i metoden är våra Förbättringskort som är ett stöd i vardagen att nå verklig förbättring. Förändring handlar om att etablera nya vanor, som stöd för dig finns PDLA-Förbättringskort som hjälper dig att etablera nya vanor.

ROLIGT

En av våra grundtankar är att om det går att göra det roligt så gör vi det. Allvar och nöje kan gå hand i hand. Nöje förstärker den positiva inlärningen, det går snabbare och lättare att lära sig om det är kul.

Välkomna, Anmäl dig här. Vi ser fram emot att få träffa just DIG. Hans och Stellan