Metoder och Verktyg

Metoder och verktyg:

Hur bli mer Lean då?

Det är som att svara på frågan "Hur långt är ett snöre?" För att skapa ett förbättringsflöde måste man ta små steg, anpassade till verkligheten. Vi gör en tydlig plan där ansvaret stegvis förs över till er personal. Vi tar de första stegen med er för att bli en lärande organisation som jobbar med ett förbättringsflöde.

Agile
Flöde

"Who does what, when and why?"

Bilden är från en workshop,

går det att göra roligare och mer visuellt med hattar,

så varför inte?

Och en gammal goding:

Fönsterruda 98 - skånska windows

Sätta blommor