Metoder och Verktyg

Vilka metoder och verktyg använder Plan Do Learn Act AB?

"Det finns inga perfekta metoder och verktyg, men det kan finnas flera som kan hjälpa dig." Här nedan finns exempel på 3 metoder, du hittar fler exempel på Inspirations-sidan.

Till exempel om ett företag ställer frågan: "Är vi Lean?" så är svaret "Nej", ett företag blir aldrig färdig med sin Lean-resa, det är vägen som är målen att hela tiden bli bättre. Ett sätt är att få igång ett förbättringsflöde genom förändrad kultur och genom att ta stegen mot en lärande organisation och välja vilka metoder och verktyg som fungerar.

För att skapa ett förbättringsflöde rekommenderar vi att ta små steg, anpassade till verkligheten och sedan stora kliv när det finns energi och organisationen är överens om att det går. Tillsammans skapar vi en tydlig plan där ansvaret för genomförande stegvis förs över till er personal, så att ni äger förändringen och etablerar kulturen. Tillsammans tar vi de första stegen med er för att bli en lärande organisation som jobbar med ett förbättringsflöde, sedan kan n fortsätta arbetet på egen hand.

"Vem gör vad, när och hur, och framförallt varför?"

Bilden är från en workshop, går det att göra roligare och mer visuellt med pappers-hattar, så varför inte?

"Vad tar vi tag i först och hur?"

Bilden presenterar "förbättringsmotorn" som är ett stöd för att åtgärda förbättringsbehov från grunden istället för att sätta "plåster" på symtom!

"Planering eller ad-hoc?"

Projektledning behövs för att säkerställa att rätt sak görs av rätt person till rätt kostnad! Många metoder och verktyg finns, vi har erfarenhet av flera metoder och flera verktyg och kan hjälpa er att anpassa metod och verktyg till er.