Chef, Ledare, Människa eller Medmänniska?

Post date: Jun 5, 2014 11:55:00 AM

Chef, Ledare, Människa eller Medmänniska?

Hallå där!

Är du chef?

I så fall med handen på hjärtat - hur är du som chef och människa?

Anser du att du är en bra chef?

Vad tycker dina medarbetare?

Men egentligen, är det chef du vill vara eller är det ledare?

Chef och ledare hänger ihop, jag skall förklara min syn på det.

Att vara CHEF är en ansvarsfråga och handlar om att följa regler och rutiner och att ha ett formellt ansvar. Att vara LEDARE handlar mer om egenskaper, att vara ett föredöme och att vara tongivande i en grupp. En CHEF är en person som du MÅSTE följa medan en LEDARE är någon du VÄLJER att följa. Om du ser på dig själv som medmänniska i din chefsroll så får du ledning till hur du skall vara som LEDARE eftersom ledarskap handlar om värderingar, attityder och beteenden hos mig (som ledare och person) mot andra, alltså som medmänniska.

Grunden till medmänsklighet ligger inte i utbildning, politisk ståndpunkt, pengar eller ursprung. Nej det handlar om mina val, HUR jag gör och VARFÖR. Mina val påverkar inte bara mig utan också hela min omgivning, från och med nu och lång tid framåt - ja till och med efter det att jag inte längre är kvar (antingen lämnat organisationen eller jordelivet) så har mina val konsekvenser.

Om mina val har så långtgående konsekvenser, och om jag också knyter mina val till mina värderingar och attityder så har detta en mycket avgörade roll för hur jag måste tänka både långsiktigt och utifrån ett hållbarhetsperspektiv som LEDARE. Hållbarhetsperspektiv är här större än bara miljö och elförbrukning utan gäller även de tankemönster som jag väljer att använda och de tankemönster som jag tar intryck ifrån. Genom att byta synsätt kan jag göra en större förbättring än genom att ändra ett beteende, förändringen sker på djupet.

Den du är i grunden kan du inte ändra på, men den du ÄR JUST NU kan bli bättre och bättre, både på att hantera dig själv och lära dig nya beteenden och tankemönster som kommer att hjälpa dig i ditt ledarskap

Men i grunden är vi alla enkla, primitiva djur som på något sätt har lyckats ta oss mycket högt upp i näringskedjan på vår jord.

Så det som urskiljer mig från djuren är mina val och de konsekvenser som följer med dessa val.

Man skulle kunna säga att “Du är dina val” så se till att dina val räknas, att de är genomtänkta ,

och att du kan stå för dem - LÄNGE. Lämna inte bara “runt hörnet garanti” på dina val, “lämna livstidsgaranti” - Tänk efter FÖRE.