Start

PDLA-grey

Med respekt för människan och organisationen,

tar vi steg tillsammans mot enklare, bättre och roligare framtid!

Plan Do Learn Act AB

För projektledning, utveckling, dagligt arbete, ledning och förbättring det finns en väg att stegvis nå längre - tänk Agilt.

Vad är Agilt?

Klicka här eller på gubben nedan!

Förståelse och implementering antingen genom workshop som hjälper er att förstå vad Agilt är eller genom uppdrag för att stödja er implementation.

Agile

Bli en lärande organisation med ett inre förbättringsflöde som ger en långsiktig och hållbar lönsamhet.

Förbättringsflöde!

Klicka här eller på gubben nedan.

Skapa strategi, plan och aktivitetslista för verksamheten eller implementera ett förbättringsflöde på ett strukturerat sätt.

Flöde

Korta eller längre projekt, små eller större uppdrag, inspiration eller stöd att bygga upp en projektorganisation.

Enkelt är vackert

Klicka här eller på gubben nedan.

Inspiration genom enkla men effektiva verktyg och metoder. Små förändringar gör stor skillnad när alla accepterar det nya och verkligen utnyttjar potentialen hos organisationen.

Sätta blommor

Affärsidé: Att bidra till förbättrad lönsamhet

genom att skapa förbättringsflöde

som gör att potential och vilja hos alla medarbetare tillvaratas.