Start

PDLA-grey

Med respekt för människan och organisationen,

tar vi steg tillsammans mot enklare, bättre och roligare framtid!

Plan Do Learn Act AB

Agilt!

Förbättring!

Projektledning!

Agile
Flöde
Sätta blommor

För projektledning, utveckling, dagligt arbete, ledning och förbättring det finns en väg att stegvis nå längre - tänk Agilt.

Vad är Agilt?

Klicka här eller på gubben ovan!

Förståelse och implementering.

Beställ ett seminarium som hjälper er att Förstå vad agilt är!

Har du drömmen om en lärande organisation med förbättring som kommer inifrån. Skapa ett förbättringsflöde som ger en långsiktig och hållbar lönsamhet.

Förbättring genom Förbättringsflöde!

Klicka här eller på gubben ovan.

Enkelt är vackert

Korta eller längre projekt, små eller större uppdrag, stöd till projektledare eller stöd att bygga upp en projektorganisation.

Klicka här eller på gubben ovan.

Ïnspiration genom enkla men effektiva verktyg och metoder. Små förändringar gör stor skillnad när alla accepterar det nya och verkligen utnyttjar potentialen hos organisationen.

Affärsidé: Att bidra till förbättrad lönsamhet

genom att skapa förbättringsflöde

som gör att potential och vilja hos alla medarbetare tillvaratas.