GDPR-information

Hur Plan Do Learn Act AB hanterar personuppgifter

Uppgifter om personer används enbart för följande ändamål:

  • Behandla förfrågning och beställning

  • Behandla betalning och kreditupplysning

  • Genomförande av uppdrag och leverans

Dina personuppgifter hos Plan Do Learn Act AB hanteras enligt följande:

  • i alla kontakter värnar vi om individens integritet när vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter

  • med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person, namn, kontaktinformation, etc. och används endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund

  • lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning

  • om det är nödvändigt kommer personuppgifter att överföras till våra tjänsteleverantörer (t.ex. för transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen

  • du kan alltid kontrollera, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@pdla.se