GDPR

GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas

Dina personuppgifter hos Plan Do Learn Act AB hanteras:

  • i alla kontakter värnar vi om individens integritet, hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
  • med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person, namn, kontaktinformation, etc.
  • lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
  • du kan alltid kontrollera, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@pdla.se