Lev värderingarna, inte bara formulera dem.

Post date: Mar 10, 2014 9:36:33 PM

Lev värderingarna, inte bara formulera dem.

Ständiga förbättringar är viktigt men lultur och värderingar måste finnas för att lyckas. Du måste se till att leva de värderingar som stödjer din strategi och dina mål. Var inte vara rädd för att ta till nya grepp för att verkligen stödja dina värderingar. Vid varje beslut bör man fråga sig "stödjer detta våra värderingar" gör det inte det så prova att förändra så att de stödjer. Då kan det finnas möjlighet att nå längre tillsammans med personalen istället för mot. Se hur Netflix gjorde för att ta till en del kontroversiella grepp, alla kanske inte är att rekommendera i alla verksamheter, men idén att inte följa HR-strömmen tycker jag är tilltalande. I PPT-filen finns exempel på värderingar i Enron som inte levdes och exempel på Netflix väderingar och kommunikation.

How Netflix reinvented HR