Om PDLA

Hans - Linked In

PDLA är förkortning för Plan Do Learn Act

Plan Do Learn Act blev det eftersom jag inte tycker att det framgår av "PDCA-Plan Do Check Act"

att det inte räcker att "kontrollera", man måste LÄRA sig av sina erfarenheter.
En lärdom jag har är att ha en kort web och e-postadress, därför blev det www.pdla.se.

Hört och sagt!

"Jag vet inte riktigt hur ni har gjort det, men ni har fått hela gänget att arbeta åt samma håll, det har gått fortare än jag kunnat ana." (VD 3 månader in i förändringsarbetet)

"Föredraget om Lean och ledarskap gav nya infallsvinklar på mitt dagliga arbete. Mer sånt!" (Facebook kommentar efter Sundsvall 42 2013)

" Jag trodde aldrig att vi kunde åstadkomma så mycket på en dag..." (sagt efter strategi-workshop)

"Att hitta en enkel lösning som vi själva kan vidareutveckla, fantastiskt!"

"Nu inser jag att vi har använt Agila verktyg men arbetat enligt Vattenfalls-principer. (Sagt under summering av Agilt seminarium)

Jag arbetar med att på ett strukturerat använda metoder från Lean, Agile, CMMI, ITOMS, ISO, etc

ja, vad som behövs och passar för tillfället och gruppen.

Kontakta mig!

Jag lever efter "Plan Do Learn Act" - för att nå framgång behöver alla berörda inkluderas i förändringsarbetet.

Metoder, processer och verktyg är redskap för att uppnå överenskomna förankrade mål.

Kunskap och erfarenhet byggs upp inom organisationen genom en lärande och ständigt utvecklande metodik .

Jag stödjer er i arbetet att skapa ett unikt förbättringsflöde som är specialanpassat för er organisation genom mina erfarenheter från andra uppdrag, branscher enligt principen 'Steal with pride, but give praise to the inventor' - 'Låna gärna, men referera till upphovsmakarna'

Se mig som er "PT" en Personal Trainer som ser till att ni själva skapar ett förbättringsflöde.

Få igång förbättringsflödet inom er organisation, lär er av erfarenheter från Toyota, Scania, Tieto, Sandvik, Ericsson med flera.

info@pdla.se

Plan Do Learn Act AB

Org Nummer: 556948-8546 (med F-skattsedel)

Adress: Plan Do Learn Act AB, Nyodlingsvägen 10 A, 191 40 Sollentuna