Förbättrings-Kick-start

Ökad lönsamhet vill alla ha, men hur får man det att bli hållbart och långsiktigt?

Vår Förbättrings-Kick-Start är ett 2-timmars seminarium med dialog och diskussion. Steg till etablerat förbättringsflöde + Hitta förbättringsområde och orsak till problem.

För vem?

För alla som behöver inspiration innan, under eller efter en Leanimplementation. Kan även användas som inspiration under ett förändringsarbete och, för att få lite nya verktyg i vardagen

För att få veta mer om Lean och hur det kan användas.

För att veta vilka förväntningar jag kan ha på ett införande.

Vilken roll jag har som chef, medarbetare, Lean-coach.

Innehåll:

  • Varför missas målet att få; Hållbarhet, Långsiktig lönsamhet och Tillväxt?

  • Tid är pengar – PDLA Förbättringsflöde frigör tid i organisationen.

  • Hur man etablerar PDLA Förbättringsflöde i vardagen.

  • Sist men inte minst - kort kom-ihåg om:

  • Kultur/ Strategi/ Medarbetarskap/ Ledarskap

  • Reflektion och Summering

Kontakta info@pdla.se

Förbättringskort