Kunder

Informationen i "molnet" och möten där det behövs!

Utgångspunkten är att informationen finns i molnet medan möten är bäst fysiskt.

Stockholm, Sundsvall, Helsinki, Gävle, Sandviken, resvägarna är möjligheter till nya möten.

Kund

Var?

MittMedia Print,

Arbete

Kundspecifikt Material

(Inloggning kvävs)

MittMedia Print

Gävle,

Sundsvall

Kultur och Lean transformation i Ledningsgrupp och Produktion

Processworkshop, Visualisering av flöden

Strategiworkshop, Aktivitetsarbete

Projektledning av kombinerat IT och verksamhetsförbättringsprojekt for att införa nytt Lönesystem för Sandvik Sverige

If

IF

Stockholm,

Köpenhamn, Ostrava

Stöd till organisation att förbättra flöde för rapportering och hur samarbete mellan organisation och leverantör skulle fungera på ett bättre sätt.

BG

BankGirot Operativt Stöd

Stockholm

Stöd till avdelning att formulera mål, strategi och aktiviteter från givna ramar från organisationen.

Sandvik

Sandviken

Projektledare för lönesystemsbyte för Sandvik Sverige.

Tieto

Stockholm, Göteborg, m.fl.

Lärare i Projektledning PPS.

ÅF Consult

Stockholm, Enköping

Kvalitetssamordnare hos kund till ÅF