Tjänster

Vad behöver du?

Kanske:

Läs mer i någon av våra artiklar eller dokument som du hittar i vårt öppna arkiv.

Enkelt är vackert

Därför använder vi enkla men effektiva verktyg och metoder för att uppnå ett förbättringsflöde. Små förändringar gör stor skillnad om alla accepterar och verkligen nyttjar dem.

När tänker du börja?

Vänta inte - börja nu, det viktiga är att ta första steget.

Boka en Förbättrings-Kick-Start, en inspirations-workshop, strategiseminarium eller en 360-kultur-analys. Kontakta någon av oss på sidan: Vem? eller skicka mail till info@pdla.se

Om du tänker vänta läs här:

Lär av historien då Sony körde om Phillips, Apple körde över Nokia, det finns många exempel. Att komma igång med förbättringar och innovation är ett sätt att överleva.

Våga börja tidigare än du tänkt dig. Kom igång medan du har ekonomin och affärer, Vi stödjer dig i alla stegen och vägleder er mot en förbättrad framtid och tillväxt.

Vi är er externa expert på förbättringsflöde.

Det är enkelt när man vet hur man ska

1. hitta vad som skall förbättras.

3. få det att bli en del av vardagen genom att fåra in det i det dagliga arbetet.

2. få stöd med redskap och en enkel struktur för att förbättra.