Tjänster

Vad behöver du? Välj från listan eller kontakta mig!

Enkelt är vackert

Därför använder vi enkla men effektiva verktyg och metoder för att uppnå ett förbättringsflöde. Små förändringar gör stor skillnad om alla accepterar och verkligen nyttjar dem.

När tänker du börja?

Vänta inte - börja nu, det viktiga är att ta första steget.

Boka en Förbättrings-Kick-Start, en inspirations-workshop, strategiseminarium eller en 360-kultur-analys. Kontakta info@pdla.se

Om du tänker vänta läs här:

  • Lär av historien då Sony körde om Phillips, Apple körde över Nokia, det finns många exempel. Att komma igång med förbättringar och innovation är ett sätt att överleva.

  • Våga börja tidigare än du tänkt dig. Kom igång medan du har ekonomin och affärer, Vi stödjer dig i alla stegen och vägleder er mot en förbättrad framtid och tillväxt.

Förbättringsflöde var vi först att prata om.

Redan 2015 började vi etablera processer kring förbättringsflöde och hur verksamheter kan implementera det i sin organisation genom förståelsen att det är

  1. du som kan hitta vad som skall förbättras

  2. du kan få stöd med redskap och en enkel struktur för att förbättra av mig

  3. du får det att bli en del av vardagen genom att föra in det i det dagliga arbetet