Aan het woord...

Pastoor Martien Mesch

Mijmeren bij een zilveren pastoorsjubileum
(oktober 2023)

Op zondag 29 oktober aanstaande vieren wij als parochie H. Edith Stein dat pastoor Martien Mesch 25 jaar geleden werd ingehaald als pastoor van onze parochie.
Voor deze gelegenheid heeft pastoor Martien Mesch in Kerkbode een stukje geschreven met de titel "Mijmeren bij een zilveren pastoorsjubileum".

Lees verder >>>

Pastoor Martien Mesch

Familie; uit en thuis
(juli 2023)

Overweging bij het begin van de vakantietijd
door Pastoor Martien Mesch 


Lees verder: >>>

Morgen zal het Pasen zijn
(febr. 2023)

Overweging bij de viering van Pasen 2023

door Kapelaan Bart Theunissen.

Lees verder: >>>

Misschien verandert er niks. Of misschien toch?
(dec. 2022)

Kerstwens 2022 door pastoor Martien Mesch:


Zusters en broeders, met St. Jozef en Pater Pio en ook met mensen uit onze tijd, met Robert Long, kijken we in de komende Kerstnacht even in Gods hart. Hij zegt: “Ik ben er absoluut voor jou alleen.” Vaste kerkgangers en kerkgangers van misschien maar een paar keer per jaar; U, jij bent zó welkom om mee te vieren. Misschien verandert er niks. Of misschien toch?

Van harte Zalig Kerstmis.


Lees gehele Kerstwens >>>

Allerheiligen en Allerzielen 2022
(okt/nov 2022)

Een overweging door Marëtte Versteeg over de betekenis van Allerheiligen en Allerzielen.
door pastoraal assistent Mariëtte Versteeg

Lees verder >>>

In tijd en ruimte is Maria ons nabij

(juli 2022)

door Kapelaan Bart Theunissen

Lees verder >>>

Pater Titus Brandsma
(1881-1942) 

Een overweging over het leven van pater Titus Brandsma en de betekenis van diens heiligverklaring, 

door pastoor Martien Mesch


Lees verder >>>

Mariëtte Versteeg

Op weg naar Pasen……..

(febr/mrt 2022)

Een overweging ter voorbereiding op het feest van Pasen

door pastotaal assistent Mariëtte Versteeg

Lees verder >>>

Kapelaan Bart Theunissen

De ster die ons de weg wijst

"Ook wij hebben zo'n ster nodig. Een ster die in de donkere nacht van onze tijd de veilige weg wijst. Een ster die ons moed geeft, sterkte en hoop. Een ster die licht geeft, wanneer alles donker is."

Overweging bij kerstmis 2021 door Kapelaan Bart Theunissen

Lees verder >>>

pastoor Martien Mesch

"Nu het nieuwe “werkjaar” weer begonnen is kan dat ons programma worden. Na alle beperkende maatregelen komt alles beetje bij beetje weer op gang. We komen weer samen in onze kerken voor de liturgie. De koren hebben geleden onder de moeilijke omstandigheden van de voorbije tijd. Maar ze starten vol goede moed. We hopen dat de vieringen weer live “mee-vierders” gaan trekken."

Lees verder 

pastoor James Joseph

"Grote indruk van de vakantie"

Vanuit India ontving de parochie begin mei het bericht dat pastoor James positief was getest op Corona. Zijn eerder uitgestelde terugkomst eind mei kon daardoor ook geen doorgang vinden. Inmiddels is pastoor James hersteld en teruggekeerd vanuit India naar Nederland. 

In de periode dat pastoor James afwezig was, kwam ook het besluit van onze Bisschop Mgr. Gerard de Korte dat pastor James, na vele jaren in onze parochie werkzaam te zijn geweest, formeel per 1 juli benoemd is in de Goede Herder Parochie te Mill. 

In een brief aan onze parochiegemeenschap gaat pastoor James in op zijn verblijf in India, zijn daar opgelopen ziekte als gevolg van corona, zijn terugkomst naar Nederland en zijn nieuwe opdracht in de Goede Herder Parochie te Mill e.o. 

Lees verder

(juli 2021)

pastoor Martien Mesch

"Heb je even voor mij"

Kerstwens door pastoor Martien Mesch:

"Van harte wens ik u in deze ingewikkelde tijd Zalig Kerstmis. En wellicht viert u op afstand, via de media, veilig met ons mee"

"Kerstmis komt eraan. Door de pandemie zullen we niet met velen samen kunnen komen. En onze tafels zullen thuis ook niet vol zijn met gasten. Toch kunnen we met een paar mensen even tijd nemen voor elkaar en voor God"

(december 2020)

Hoop op een nieuw begin

Een overweging door pastoor James Joseph

"Ik hoop dat we samen een wereld van verschil maken. De inzet is hoog. Maar het zal zeker lukken dat we er binnen een decennium weer een schone, eerlijke, mooiere en gezelligere wereld van maken."

(oktober 2020)

Geef mij je angst

door Mariëtte Versteeg

"Jezus leeft en vraagt: Leef je met Mij mee? De dood kon Hem niet tegenhouden. Hij lééft. ....En niet alleen voor zichzelf. Hij is het grote vaccin, immuun voor besmettingen. En dat vaccin wordt ons toegediend."

(juni/juli 2020)

Bisschop Gerard de Korte spreekt de kerkgangers toe; voor pastoor James Joseph een inspiratiebron voor zijn overweging over de deugd 'blijdschap'

Blijdschap in het leven van alle dag

(februari 2020)

Een overweging door pastoor James Joseph over 'echte blijdschap in ons leven'.

Kerstmis 2019

Zo verschillend en toch één 

(december 2019)

Overweging bij kerstmis 2019 door Pastoor Martien Mesch

Ingang tot de Agnus Dei Catholic Church, Kos-stad 

Wereldkerk, uit en thuis

(september 2019)

Een overweging over de betekenis van de wereldkerk: "In Vught, op Kos en wereldwijd werken mensen mee om onze Kerk levend te houden." 

door Mariëtte Versteeg

Paus Franciscus

(juli 2019)

Een overweging door pastoor Martien Mesch over het denken van Paus Franciscus, die daarin geïnspireerd wordt door de spiritualiteit van de H. Ignatius.

Moeder in de hemel

(mei 2019)

Een overweging door pastoor James Joseph

Wat is de zin van jouw leven?

(december 2018)

Overweging door Pastoor Martien Mesch

"Ga je een keer mee?"

(april 2018)

Overweging door Pastoor Martien Mesch

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd

(31 januari 2018)

Een overweging bij het begin van de Veertigdagentijd

door Mariëtte Versteeg

"Zijn we er klaar voor?"

(nov. 2017)

Een overweging ter voorbereiding op het feest van Kerstmis 

door Mariëtte Versteeg

Allerheiligen

(okt. 2017)

Ver weg of dichtbij

(juni 2018)

Een overweging aan het begin van de vakantieperiode. 

Mariëtte Versteeg: “De kortste afstand tussen twee mensen is een glimlach”

Broers en zusters van elkaar

(oktober 2018)

Een overweging door pastoor James Joseph