Doopsel

Kinderdoop

Het doopsel is het 1e sacrament. Gedoopt worden is binnengebracht worden in het geheim van Gods mensenliefde. Wie Gods liefde ervaart zal zelf liefhebben. De parochie is dankbaar voor ieder kind dat gedoopt wordt en besteedt daarom graag aandacht aan de voorbereiding. Achterliggende gedachte is dat de diepe betekenis van de doop voor de ouders tot verrijking van hun geloof zal leiden.

Als u uw kind wilt laten dopen

Indien u uw kindje(s) wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met de parochie Edith Stein. 

Dan kunt u een datum afspreken voor de doop van uw kindje(s) en aangeven aan welke doopvoorbereidingsavond u wenst deel te nemen. Voor contact >> 

Doopwerkgroep

Binnen de parochie bestaat een Doopwerkgroep die belast is met de voorbereiding en de begeleiding van het dopen.
Lees verder (aanmelden doopwerkgroep)


Volwassenendoop

Volwassenendoop is een doop van volwassenen. Dit in tegenstelling tot die bij pasgeboren kinderen (kinderdoop). Door de doop treedt men toe tot de Rooms-Katholieke kerk. 

Volwassenendoop kan ook voorkomen bij kinderen vanaf ongeveer twaalf jaar. In dat geval is het beter om te spreken van 'doop bij bekering' of 'doop na eigen keuze'. In de Rooms-Katholieke Kerk vinden volwassenendoop, eerste communie en vormsel vaak direct achter elkaar in één H. Mis c.q. viering plaats.