St. Petruskerk

Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genade


kerken en voormalige

kerkgebouwen van de parochie

Heilige Edith Stein

Paulus en Antoniuskerk

Parochiekerken

De parochie beschikt thans over vier kerkgebouwen die in gebruik zijn voor kerkelijke vieringen.

Edith Stein

Een stukje historie...

Kerkfusies 2000, 2003 en 2015

De parochie Vught Noord was een fusie tussen de vroegere parochies St. Petrus aan de Heuvel, H. Hart aan het Loeffplein, Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genade aan de Taalstraat en H. Lambertus te Cromvoirt. De parochie Vught Zuid was een fusie tussen de parochie Paulus en Antonius aan het Moleneindplein en de parochie St. Jan aan de St. Jansstraat. Deze verzamelde geloofsgemeenschap koos een nieuwe naam voor de parochie. Deze werd na inspraak van de parochianen de "Parochie Edith Stein".

Waarom Edith Stein?

  • Een vrouw als patrones, daarmee wordt de rol van vrouwen in de belangrijke taak van geloofsoverdracht benadrukt;

  • een Joodse vrouw, daarmee wordt aangegeven hoezeer het christendom geworteld is in de geschiedenis van Israël als volk van Gods verbond;

  • een geleerde: haar schriftelijke werken kunnen ons als geloofsgemeenschap inspireren;

  • slachtoffer van terreur en onverdraagzaamheid: velen werden in kamp Vught en vanuit kamp Vught in de verschrikkelijke jaren van het nazischrikbewind het slachtoffer van haat en geweld. Onder hen een massa Joodse kinderen. Juist in Vught mogen en kunnen we hen nooit vergeten;

  • als geloofsgemeenschap willen we ook nu een krachtig getuigenis afleggen tegen geweld en discriminatie in welke vorm ook.

Samenvoeging parochies Vught/Cromvoirt en Helvoirt

In januari 2015 was ook de fusie van de parochie H. Nicolaaskerk te Helvoirt met de parochie van Vught een feit. Bij deze gelegenheid werd de parochienaam iets aangepast en heet nu "Parochie Heilige Edith Stein".

De kerkgebouwen behouden hun oorspronkelijke namen, hetgeen in de communicatie wel zo handig is. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de lokale gemeenschappen, die vaak een heel lange historie kennen. Zo is de Nicolaasparochie in Helvoirt gesticht in het jaar 1192.

Mariakapel Petruskerk - Heuvel te Vught

Dagelijks wordt de Mariakapel in DePetrus bezocht door vele bezoekers. mensen die een kaarsje komen branden, een intentie achterlaten in een gedachtenisboek of kiezen voor een moment van rust en gebed.
Lees het gedachtenisboek 2016 - 2021 >>>