Kopij

Bijdragen website: redactieedithstein@gmail.com

Bijdragen Kerkbode: mhversteeg@gmail.com

Aandachtspunten bij het aanreiken van informatie/bericht/verzoek:

  • zorg voor een beknopte tekst: kort en bondig
  • start met een korte samenvatting van het bericht
  • voeg foto('s) toe met een hoge resolutie (eventueel separaat doen toekomen via WeTransfer)
  • vermeld bij foto's wie wie is
  • privacy: vermeld of betrokkenen op foto's hebben ingestemd met publicatie op website