Sacramenten

De Katholieke kerk kent zeven sacramenten. Dit zijn zeven heilige handelingen waarmee de belijdenis van het katholicisme betekenis krijgt. De sacramenten zijn door Christus zelf ingesteld en grijpen terug op het woord en leven van Jezus Christus.