Uw steun is onze toekomst: nalaten aan de Parochie Heilige Edith Stein

Mogen we u een persoonlijke vraag stellen? Behoort u tot de zogenaamde ‘senioren’? Dan vormt u samen met uw leeftijdgenoten al geruime tijd de grootste groep kerkgangers binnen de Parochie Heilige Edith Stein. En staat u misschien voor nieuwe, grote levensvragen. Stoppen met werken, zelf de oudste in de familie worden, de eerste ongemakken, hoe gaat u daarmee om? Nog ingrijpender: het verlies van vrienden en geliefden.

Een testament

Mogelijk denkt u ook na over uw eigen aardse einde. Over de uitvaart, de mis, de crematie of een plaatsje op de begraafplaats. Of over uw testament. Wie wilt u begunstigen naast uw meest dierbaren? Een goed doel? Denkt u dan ook eens aan uw parochie.

De parochie doorgeven

Het aantal kerkgangers neemt af. Daarmee verminderen ook onze inkomsten. Terwijl we nog zoveel willen en ook moeten doen. Parochianen die het moeilijk hebben financieel steunen. De verre missiewerken mogelijk maken. Onze mooie kerk onderhouden. En natuurlijk willen we onze parochie doorgeven aan volgende generaties. Zo is uw steun hun, ónze toekomst.

Brochure aanvragen

Wilt u eens nadenken over nalaten aan uw parochie? U kunt erover in gesprek gaan met ons. U kunt bellen of mailen: (073) 6561401 of parochieedithstein@planet.nl voor het maken van een afspraak.

Er is ook een praktische en inspirerende brochure hierover gemaakt. Die kunt u aanvragen via het hiervoor genoemde telefoonnummer of e-mailadres. Of vul hier uw gegevens in. Alvast hartelijk bedankt!

‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’

“Uw steun in de vorm van (een deel) van uw nalatenschap, zou uw parochie en medeparochianen zeer welkom zijn. Dan blijft er een mooie plek waar de jonge mensen van nu en straks in alle vreugde hun geloof kunnen belijden en tot steun van hun naasten kunnen zijn. Helemaal in lijn met die prachtige opdracht in Marcus 12, 31 ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’.”

Dr. Gerard de Korte,

Bisschop van ’s-Hertogenbosch