Biecht

Boete en Verzoening

Er zijn momenten dat een mens zijn geweten bezwaard voelt; niet omdat hem of haar dat aangepraat wordt, maar omdat hij of zij zich heel goed bewust is dat hij of zij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem of haar noch door een ander goed gepraat kan worden. En wat misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo'n bezwarende situatie biedt God Zijn helpende hand aan. Hij nodigt zo'n mens uit om bij een priester zijn hart uit te storten, in of buiten de biechtstoel. God heeft een priester daartoe gemachtigd.

Voor het ontvangen van dit sacrament is het van belang dat je berouw hebt van je zonden en deze ook uitspreekt. Daarnaast krijgt u van de priester een penitentie, een opdracht voor boetedoening mee. De priester zal daarna uw zonden vergeven in Christus naam.

Mensen die het sacrament van Boete en Verzoening willen ontvangen, kunnen hiervoor een afspraak maken met een van de pastores. Enkele dagen voor Kerstmis en Pasen vinden er in onze parochie speciale vieringen plaats, die in het teken staan van boete en verzoening. Deze kunnen een goede voorbereiding zijn op de persoonlijke ontmoeting in het sacrament.