Kerkbijdrage 2019: "Geef voor je Kerk""

Kerkbijdrage 2019

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Voor de campagne van 2019 is het thema "Geef voor je kerk".

De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, de pastorale centra, de verwarming, de personeelskosten, de kosten voor de liturgie en het pastoraat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet. Als stelregel kan 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel.

Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBIerkende doelen) hoger is dan 1% van uw (gezamenlijke) inkomen. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar.

Periodieke giften: het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) vijf jaar tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent. Bij deze constructie dient u machtigingsformulieren van de belastingdienst te regelen.

Machtiging regelen bij periodieke giften

Als u de machtigingsformulieren van de Belastingdienst invult, niet vergeten uw handtekening eronder te zetten, het formulier af te geven bij een van de parochiecentra >>> bij u in de buurt, dan zorgen wij dat het geregeld wordt.

Let op: slechts die gegevens verstrekken die op u als schenker van toepassing zijn. Gegevens van de ontvanger worden door de parochie ingevuld.

Periodieke overschrijving

Natuurlijk kunt u ook uw bank opdracht geven voor een periodieke overschrijving. Voor onze administratie is het overzichtelijk wanneer u uw kerkbijdrage per maand, kwartaal of per jaar overmaakt.

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0184 5110 11 of NL49 INGB 0009 4445 13 t.n.v. parochie Heilige Edith Stein te Vught.

Bankrelaties kerkgemeenschap H. Nicolaaskerk

Algemeen: NL04 RABO 0121 1012 82

Kerkbalans: NL93 RABO 0121 1090 89

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari/februari vindt de Actie Kerkbalans plaats om de noodzaak van de kerkbijdrage onder de aandacht te brengen.