Priesterschap

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld en ontvangt zijn zendingsopdracht.

Hij mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden. Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden bij de pastoor of bij een andere priester of bij ons bisdom 's-Hertogenbosch. Natuurlijk kan het ook bij de rector van het Groot-Seminarie "St.Janscentrum", de priesteropleiding van ons bisdom.

In de Katholieke Kerk is een priester een man die, na een opleiding van 6 à 7 jaar aan een seminarie of ander vormingsinstituut, van een bisschop de priesterwijding heeft ontvangen. Door deze sacramentele wijding is hij in staat om de zes andere sacramenten (eucharistie, doopsel, vormsel, biecht, ziekenzalving en huwelijk) toe te dienen. Een belangrijke functie is de offerhandeling, het misoffer in de katholieke theologie. Het woord priester staat in het Nederlands dan ook vaak gelijk aan "offeraar aan God of goden". Een pasgewijd priester is een neomist. Voordat iemand tot priester wordt gewijd, is hij eerst tot diaken gewijd.

Van oudsher behoort de priesterwijding in de Katholieke Kerk tot de Hogere Wijdingen, waarvan zij de hoogste trap is. Alle andere functies (ook liturgische, zoals lector en acoliet) gelden als lager, zelfs als er een wijding voor ingesteld is.

Bron: Wikipedia

"Ik ben de weg van de waarheid en het leven" (Johannes, hfd. 14: 1-31)


Eerste Heilige Mis van Pieter Zimmermann