Vrijwilligers

Onze parochiegemeenschap - verspreid over Vught, Cromvoirt en Helvoirt - is een kerkgemeenschap met heel veel actieve en enthousiaste vrijwilligers die zich dagelijks voor parochie en lokale gemeenschappen inzetten. Deze groep vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden op allerlei plekken binnen onze parochie. Dat doen zij individueel of in groepsverband. Zij zijn actief rondom thema's als sacramenten, liturgie, catechese, diaconie, zang en muziek, dienstverlening, beheer en organisatie.

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.

Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor iedereen eenvoudig zijn om zijn of haar toestemming te geven of in te trekken. Dit kan met met behulp van bijgevoegd formulier 'persoonsgegevens'.

De AVG houdt voor onze parochiegemeenschap in dat de op de website met naam vermelde contactpersonen van de in de parochie actieve (werk)groepen hun toestemming dienen te geven over gebruik van contactgegevens.

Dit betekent dat - zolang er geen uitdrukkelijke toestemming van betrokken contactpersoon is ontvangen - contactgegevens via de parochiesecretariaten dienen te worden opgevraagd.

Contact .....