Ziekenzalving

Wie ernstig ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen, kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend.

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het H. Oliesel genoemd. Dat heeft de bijklank van het denken aan de dood, maar de ziekenzalving wordt niet exclusief aan stervenden toegediend. Aan mensen die bijzonder zwak zijn zonder dat zij aan een levensbedreigende ziekte lijden, mag de ziekenzalving worden toegediend. De dood zou als een dief in de nacht kunnen komen. Het sacrament van de ziekenzalving geeft de zieke hulp en steun in deze fase van zijn leven. Daarnaast mag het ook de zieke een stuk vertrouwen geven en angst wegnemen. Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke operaties, of bij mensen op zeer hoge leeftijd, waarvan hun gezondheid is achteruitgegaan.

Langdurige zieken hebben soms behoefte aan een bemoedigend woord of een vriendelijk gesprek. Pastoor Martin Mesch en kapelaan Bart Theunissen zijn graag bereid om zieken te bezoeken. Laat een van hen weten of en waar de behoefte gevoeld wordt. U kunt ook een bericht achterlaten bij een van de parochiecentra.

Contact >>>

Marthe Robin over de ziekenzalving

door Kapelaan Bart Theunissen
Lees verder: >>>