Communie


het Coronavirus heeft gevolgen voor de organisatie en de voorbereiding van de Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie; deze hebben vooralsnog geen doorgang.

H. Hartkerk te Vught

In 2020 is het Eerste heilige Communiefeest op Hemelvaartsdag 21 mei 2020.

Zie website: www.communievught.nl

Voor verdere informatie: Carolijn van Voorst (tel.6576535 / cvanvoorst@tiscali.nl)

Paulus en St. Janskerk, Vught-Zuid

Op zondag 31 mei 2020 vindt om 11.00 uur in de Paulus en St. Janskerk te Vught-Zuid de feestelijke eucharistieviering plaats ter ere van de Eerste Communie.

Lees verder ...

Heilige Nicolaaskerk te Helvoirt

Op zondag 7 juni 2020 vindt om 10.30 uur de feestelijke eucharistieviering plaats ter ere van de Eerste Communie.

St. Lambertuskerk te Cromvoirt

Op zondag 17 mei 2020 vindt om 11.00 uur de feestelijke eucharistieviering plaats ter ere van de Eerste Communie.

Eerste heilige Communie, wat is dat?

Op de avond voordat Jezus aan het Kruis gaat sterven, viert Hij met zijn twaalf Apostelen het Laatste Avondmaal. Tijdens die maaltijd neemt Hij het Brood en zegt: Dit is mijn Lichaam en bij de kelk wijn zegt Hij dat het zijn Bloed van het Nieuwe Verbond is. Op die avond heeft Jezus de Heilige Eucharistie ingesteld.

Eucharistie

De Heilige Eucharistie is het grootste, mooiste en heiligste Sacrament dat God aan ons gegeven heeft. Want in de Eucharistie doet God niet alleen iets in ons of voor ons, maar geeft Hij Zichzelf. Jezus geeft zichzelf met grote Liefde aan ons. Dit is een groot mysterie wat niet altijd makkelijk te begrijpen is en waar we uit gevoed mogen worden. Niet voor niets noemt de Kerk de heilige Eucharistie heel vaak “bron en hoogtepunt van het christelijk leven.” We leven vanuit de Eucharistie als primaire bron en leven daar naartoe, alles leidt ook weer naar dat hoogtepunt.

Een baby of kind (of volwassene) komt via de 'deur' van het Heilig Doopsel de gemeenschap van gelovigen (de Kerk) binnen. De tweede stap na het H.Doopsel is de Eerste Heilige Communie en later volgt dan nog het Heilig Vormsel. De eerste keer dat iemand aan de Heilige Eucharistie gaat deelnemen is meestal na een uitgebreide voorbereiding op deze speciale ontmoeting met Jezus. Vaak gebeurt die eerste keer als een kind ongeveer 7 of 8 jaar oud is en in groep 4 zit. Dit is de leeftijd dat kinderen het onderscheid kunnen maken dat de Heilige Hostie niet meer gewoon brood is, maar het Lichaam van Jezus. Hij is werkelijk aanwezig, Hem mogen we ontvangen in de Heilige Communie.

Deze Eerste Heilige Communie, de eerste keer dat de kinderen Jezus in de H. Eucharistie ontvangen, vindt meestal plaats op een zondag in de Paastijd. Daar gaat een periode van een aantal maanden aan vooraf dat de kinderen op regelmatige bijeenkomsten worden voorbereid. Ze leren Jezus dan beter kennen door de verhalen uit de Bijbel, het samen bidden en deelnemen aan de zondagsvieringen. De Eerste heilige Communie is een groot feest en daarom is het belangrijk ruim de tijd te nemen voor een goede voorbereiding waarbij het hele gezin wordt betrokken.