Vormsel 2019

Vormsel 2019

Terugblik op Vormsel 2019

Op zaterdag 8 juni 2019 heeft Mgr. J. Schröder in de H. Hartkerk te Vught het Heilig Vormsel toegediend aan jongeren van de parochie H. Edith Stein.

Lees verder .....

Voor informatie: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com

Teken van volwassenheid

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling zijn geloof in God en de band met de Rooms Katholieke Kerk verstevigen. Het helpt de vormeling door in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods".

Tekst bestemd voor de vormeling:

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.

Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.

Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en Eerste Heilige Communie).

Algemene informatie

Enkele enthousiaste parochianen verzorgen samen met de pastores de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool of men kan zijn kind voor deelname aanmelden via een van de parochiecentra.

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com