Vormsel 2020 én 2021

deken G.J. van Rossem - 10 oktober 2020
10 oktober 2020
10 oktober 2020

Voor informatie: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com

Vormsel 2019

Terugblik op Vormsel 2019

Op zaterdag 8 juni 2019 heeft Mgr. J. Schröder in de H. Hartkerk te Vught het Heilig Vormsel toegediend aan jongeren van de parochie H. Edith Stein.

Lees verder .....

2020

Het Vormsel 2020 dat voor zaterdag 30 mei was gepland heeft op zaterdag 10 oktober jl. plaatsgevonden. Tijdens de viering van 17.00 uur heeft deken G.J. van Rossem het Sacrament van het Vormsel toegediend aan 18 jongens en meisjes in aanwezigheid van hun ouders, broers, zussen en ook andere familieleden.

2021

Ook is inmiddels gestart met de voorbereiding op het Vormsel 2021. Dit is bedoeld voor de jongens en meisjes die in het laatste jaar zitten van alle (katholieke) basisscholen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt.

Op donderdag 24 september is er een informatiebijeenkomst geweest in de H. Hartkerk. Deze avond was bedoeld voor alle kinderen met hun ouders/verzorgers, die erover denken om zich te laten vormen. Als het goed is heb je op school een uitnodiging voor deze bijeenkomst gekregen. Misschien heb je die gemist of was je verhinderd? Dan is dat helemaal niet erg. Meedoen kan altijd nog!

Zijn er nog vragen? Neem dan even contact op met Mariëtte Versteeg, tel: 06-11276506, mhversteeg@gmail.com

Namens de Vormselwerkgroep

Teken van volwassenheid

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling zijn geloof in God en de band met de Rooms Katholieke Kerk verstevigen. Het helpt de vormeling door in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods".

Tekst bestemd voor de vormeling:

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.

Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.

Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en Eerste Heilige Communie).

Algemene informatie

Enkele enthousiaste parochianen verzorgen samen met de pastores de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool of men kan zijn kind voor deelname aanmelden via een van de parochiecentra.

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com