Vormsel 2018 - zondag 10 juni 2018 om 11.00 uur in de H. Hartkerk

Toediening van het H. Vormsel door Mgr. G. de Korte op zondag 10 juni 2018 om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Vught

Uitgenodigd worden leerlingen van groep 8 van alle (katholieke) basisscholen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt.

Voor informatie: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com

Vormelingen in de Abdij Koningshoeve te Berkel-Enschot

De nieuwe groep Vormelingen van de parochie H. Edith Stein brachten als voorbereiding op het H. Vormsel een bezoek aan de Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot. Voor de vormelingen een indrukwekkende dag.

Lees verder .....

Brief van Mariëtte Versteeg aan de Vormelingen 2018

"Op maandag 23 oktober j.l. kwamen we voor het eerst bij elkaar in de voorbereiding op het Vormsel. Een mooie groep enthousiaste jongens en meisjes die zelf gekozen hebben om hieraan mee te doen. Zo’n eerste avond is altijd even wennen. Ook al kennen de meesten elkaar wel van school of sport, praten over God en je geloof is toch even wat anders! Na een rondleiding door de kerk en een spelletje om elkaar (nog beter) te leren kennen gingen we in groepjes praten over de Sacramenten en wat die voor je kunnen betekenen in je leven. Bij het verschijnen van Kerkbode (dec. 2017) hebben we de tweede voorbereidingsavond ook al gehad. De volgende avonden zijn op:

maandag 15 januari 2018

maandag 26 februari 2018

maandag 26 maart 2018

donderdag 17 mei 2018

Op zaterdag 9 december 2017 gaan we op bezoek in de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Ook zullen de vormelingen deelnemen aan de Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de H. Hartkerk. Dat is op 30 maart 2018. Op zaterdag 7 april 2018 doen we mee aan de themadag ‘Power of Fire’ die door ons bisdom wordt georganiseerd voor alle Vormelingen van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Het Vormsel 2018 zal worden toegediend door onze bisschop Mgr. G. de Korte op zondag 10 juni 2018 in de Hoogmis om 11.00 uur in de H. Hartkerk."

Wil je nog meedoen? Dan kun je voor meer informatie terecht bij: Mariëtte Versteeg (06-11276506), mhversteeg@gmail.com

Teken van volwassenheid

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling zijn geloof in God en de band met de Rooms Katholieke Kerk verstevigen. Het helpt de vormeling door in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods".

Tekst bestemd voor de vormeling:

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.

Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.

Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en Eerste Heilige Communie).

Algemene informatie

Enkele enthousiaste parochianen verzorgen samen met de pastores de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool of men kan zijn kind voor deelname aanmelden via een van de parochiecentra.

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com