Parapsykologian instituutti

Oletko kokenut jotain selittämätöntä? Ilmoita siitä tutkijoille!

Parapsykologian instituutti edustettuna Hengen ja tiedon messuilla luokassa 3D 14.-15.10!

Messujen ohjelmassa on tänä vuonna poikkeuksellisen paljon parapsykologiaa, muun muassa OOBE-tutkija Graham Nichollsin miniseminaari lauantaina klo 16.00. Messujen teemana on kokemuksia rajalla. Pääesiintyjänä on Uri Geller! Luokassa on tarjolla parapsykologiaan liittyvää ohjelmaa, parapsykologista tietoutta ja kirjallisuutta. Messut järjestetään Helsingin suomalaisella yhteiskoululla (Isonnevantie 8), luokka 3D löytyy kolmannesta kerroksesta. Luokassa on edustettuna instituutin ohella Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura, Avartuva ihmiskuva ja Reaprendentia.

Lisätietoja messuista tästä linkistä.

Luokan ohjelmaa

Lauantaina 15.10:

Klo 12.30-13.10 Arje Silander: Oman itsensä löytäminen

Klo 13.30-14.10 Väitöstutkija Jeena Rancken: Yliluonnollisen kokemuksen vaikutukset

Klo 14.30-15.10 Emmi Huhtaniemi: Kosmisten mayojen paluu 2012

Klo 15.30-16.10 Melanie Messner: Tietoisuuden tiede konsientiologia - miten voit tutkia omaa tietoisuuttasi ja ylittää itsesi

Sunnuntaina 16.10

Klo 12.30-13.10 Jaakko Närvä: Ufot ja parapsykologia

Klo 13.30-14.10 Tea Holm: Väitöstutkimus suomalaisesta spiritualismista

Klo 14.30-15.10 Valde Orrenmaa: Psykedeelinen kokemus tieteessä

Klo 15.30-16.10 Melanie Messner: Bioenergia, tietoisuuden evoluutio ja kehostairtautumiskokemus.

 

Elokuussa 1965 perustetun Suomen parapsykologian instituutin tarkoituksena on lisätä parapsykologian koulutustarjontaa sekä alan tutkimusta Suomessa. Tämän toiminnan juuret palautuvat Duken yliopiston parapsykologian laboratorioon, jossa työskennellessään instituutin perustaja parapsykologi Jarl Fahler (27.12.1925– 17.5.1990) oli keskeisessä asemassa vastaavan tutkimusperinteen tuomisessa Suomeen. Vuosituhannen alkupuolella toimimme yksityisten sponsorien tuella ParaNet ry:n itsehallinnollisena tutkimusyksikkönä Psykobiofysiikan instituutin nimellä Turussa, aluksi kaupungin ydinkeskustassa ja myöhemmin laitakaupungin teollisuusalueella. Alkuperäisen parapsykologian instituutin toiminta hiipui 1970-luvun alussa, mutta herätettiin uudelleen henkiin ParaNetin toiminnan loputtua vuonna 2007.Instituutti on perustettu edistämään parapsykologian tutkimustoimintaa Suomessa.  Parapsykologia on poikkitieteellinen tutkimusala, joka tutkii ihmisten ja eläinten väitettyjä paranormaaleja kykyjä ja tajunnantiloja. Aiemmin parapsykologiaan laskettiin myöskin parapsykologisten kokemusten tutkimus, joka on nykyisin osa parapsykologiaan tiiviisti kytkeytyvää anomalistista psykologiaa. Parapsykologian peruskäsitteet anomaalinen kognitio (sisältäen yliaistillisen havainnoinnin eli ESP:n sekä väitetyt paranormaalit tajunnantilat) sekä anomaalinen toiminta (lähinnä psykokinesia). Väitettyjä (tietoisuuteen kytkeytyviä) paranormaaleja tekijöitä näiden ilmiöiden taustalla on kutsuttu yhteisnimityksellä psi. Tutkimuksen lisäksi alalla on tarvetta kehittää psi-mekanismia koskevia hypoteeseja sekä simuloida parapsykologisia ilmiöitä teknologian avulla. Parapsykologian tutkimus Suomessa on tällä hetkellä varsin vaatimatonta ja harrastepohjaista, mutta Suomesta on kuitenkin hyvät kansainväliset yhteydet alan tutkijayhteisöön. Esimerkiksi tammikuussa 2015 yli 40 suomalaista lähti Parapsykologian Säätiön järjestämälle kuukauden kestävälle etäkurssille.

Instituutin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa kannattaa parapsykologian tutkimusta Suomessa. Tutkimustoiminnan lisäksi instituutti pyrkii harjoittamaan julkaisutoimintaa, verkkoarkiston ylläpitoa sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä. Toiminta on valtakunnallista, vaikka tilaisuuksia järjestetäänkin pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Voitte myös ilmoittautua koehenkilöksi parapsykologian tutkimukseen sekä raportoida parapsykologisista kokemuksista tai muista selittämättömistä ilmiöistä kuten kummittelusta, ja tukea tutkimustoimintaamme lahjoituksin.

Näiden sivujen kautta saat lisätietoa instituutista sekä ajankohtaisesta toiminnasta. Näiltä sivuilta löytyy kattavasti tietoa suomalaisesta parapsykologian ja anomalistisen psykologian tutkimuksesta, sekäparapsykologiasta maailmalla - alan tutkimusyksikköjä, instituutioita ja organisaatioiden esittelyjä, ammattimaista koulutustarjontaa jne. Lisäksi pyrimme jakamaan tietoa kummittelun kaltaisista ilmiöistä ja tapauksista Suomessa, pseudoskeptismistä, psi-ilmöistä ja parapsykologiaan liittyvistä tajunnantiloista. Voit myöskin tarjota sivuilla julkaistavaksi mielipiteitä ja kokemuksia. Suosittelemme hyödyntämään Facebook-sivujamme, joka toimii nykyisin ensisijaisena tiedotuskanavana jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Jos haluat hyödyntää sivuilla olevia artikkeleita. pyydämme liittämään lähteen mukaan. Lähteen voi merkitä seuraavaan tapaan: Mahdollinen kirjoittajan nimi (jos nimeä ei ole, silloin jutun toimittajaksi voi merkitä Jani Lassilan). Sivun otsikko - alaotsikko. [Artikkeli päivätty X.X.XXX] Suomen Parapsykologian Instituutin verkkosivut. Luettu X.X.XXX.

 Suomalaista parapsykologiaa  

   *Parapsykologian instituutin esite

   *Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura ry

   *Parapsykologia-blogi

   *Avoin keskusteluryhmä parapsykologiasta

   *Psi Research Group

   *Parapsykologia 2000

   *Parapsykologia - Paranormaali Wiki

   *Tajunta

   *Jarl Fahler

   *Montague Ullman memorial site

   *Liity Parapsykologian instituutin jäseneksi

  ...Lisää linkkejä

      Puhelin: +358 (0)40-2500350

      Sähköposti: parapsykologian.instituutti@gmail.com