Authorium‎ > ‎

Stilisztika - modulbevezetőA szépírók számára kulcsmondat lehet a következő idézet (AkH. 239.): „Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak, ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben, tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése.” Az idézetből kiemelném a tudatos eljárást, mint az elfogadhatóság mércéjét, és ezzel meg is érkeztünk oda, hogy első feladata minden írónak a szabályok megismerése, és csak azután lehet azokat elhagyni. (Aardvark)

Már ezzel a két, fenti szövegben megtalálható linkkel is kívánom jelezni számodra, hogy ez a téma szinte a lehetetlenségig kitárgyalt az interneten. Mégis, ugyanez a terület szinte nyüzsög az egymást érő stilisztikai hibáktól, aminek az okaira itt és most inkább nem szeretnék kitérni.

Részemről elvárás, hogy aki az író mesterség göröngyös útjára lép, arról feltételezhessem az alapok ismeretét.

Helyesírási hiba nem kerülhet ki nyomtatásba. Minősíti az írót, a szerkesztőt, az egész kiadót, vagy azt az internetes blogot, oldalt, közösséget, amelyik megjelenteti.

Akinek saját magának kell megbirkóznia a magyar helyesírás megannyi nüanszával, annak hegyekben állnak a segédletek. Akinek pedig komoly elmaradásai vannak az általános iskolából, annak íróként szakmai kötelessége törekednie hátránya mielőbbi lefaragására!
Ehhez szintén nem ez az oktatási anyag ad lehetőséget; ide már elvárás a megbízható helyesírás.

Csakis ezzel felvértezve tudunk ugyanis nekivágni egy másik hatalmas írói küldetésünknek, a nyelvújításnak. Nyelvi hagyományaink tisztelete nem jelentheti azt, hogy benne kell ragadnunk egy akadémikus nyelvhasználat berkeiben, hanem éppen nekünk adatott meg, hogy a szükséges továbblépéseket, kísérletezéseket megtegyük.

Ami még nem számít hibának, az a múltba és népi egyszerűségbe irányuló munkánk írásban rögzített eredménye. A régies kifejezések, tájszavak, tájszólások megjelenítése - ha helyesen használt eszköze az írásunknak - ugyanolyan értékes, mint a legpazarabb szóképeink.

Ide tartoznak még a szövegalkotás egyéb szabályai is, úgymint az egyeztetések, a szórend, az összetett szavak és mondatok szabályai, az idézés módjai, a rövidítések, a tipográfiai alapok, a kiemelések a kis- és nagybetűs szavak, szleng és jövevényszavak kezelése, no meg a vesszőhasználat.

Magam is a netről gyűjtögettem össze a legtöbb írást, így alább egy kisebb bibliográfiát lehet olvasni - szintén jól hasznosítható tudással szolgáló helyekről.

Felhasznált honlapok:
Magyar Elektronikus Könyvtár – http://mek.oszk.hu/
A magyar helyesírás szabályai – http://mek.oszk.hu/01500/01547/
Bognár László és Forrai Gábor oldala – http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/
Lilli.hu helyesírás teszt – http://www.lilli.hu/tests/lap/2/100-kerdeses-helyesirasi-teszt.html
Zsadon Béla honlapjai – http://kampf.index.hu/ http://zsadon.hu/ http://korrektor.blog.hu/
Karcolat.hu – http://www.karcolat.hu/