KAO SƠN


 • Chiếc chuông bé xíu hồn tôi đó

  Treo giữa mùa xanh đợi gió người!

  Quê Ninh Bình
  Hiện sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh
  Hội viên Hội nhà văn Việt nam
  Ủy viên Ban VHTN-
  HNVVN Khóa VII
  Hội viên Hội Nhà văn TP HCM

  DĐ: O948690092
  Email: nhavankaoson@yahoo.com.vn

  TÁC PHẨM CHÍNH

  NƠI BẮT ĐẦU- Tập truyện ngắn -
  NXB Tác phẩm mới

  NGƯỜI HÁT THÁNH CA-
  Tập truyện ngắn - Hội VNNB

  DÒNG SÔNG THỜI CON GÁI -
  Tiểu thuyết - NXB Quân đội

  KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP -
  Tiểu thuyết - NXB Kim Đồng

  CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SẺ NÂU -
  Truyện dài - NXB KIm Đồng

  XÚC XẮC - Thơ - NXB Hội Nhà Văn

  GIẢI THƯỞNG

  * Giải Ba cuộc thi truyện ngắn
  Báo Văn nghệ 1986
  cho t.phẩm MÙA HOA ĐÃ ĐẾN -
  * Giải thưởng UBTQ LHCHVHNT VN
  cho tập truyện ngắn
  NGƯỜI HÁT THÁNH CA

  * Giải A - NXB KĐ
  cho tiểu thuyết
  KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP

  * Giải A cuộc thi THƠ LỤC BÁT-
  Báo Văn nghệ 2001- 2002

  Tác phẩm XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT
  6+ 8 = 99 bài thơ Lục bát thế kỷ XX
  Báo Điện tử Tổ Quốc Thi tuyển
  trong 2 năm 2007- 2008