O meni

    Profesorica sam hrvatskog jezika i književnosti, uglavnom u Medicinskoj školi Varaždin koja se nalazi na sljedećoj e-adresi: www.medskvz.org.

Više od sedam godina aktivno sam se bavila novinarstvom u varaždinskoj redakciji Hrvatske televizije te na Varaždinskoj televiziji, a danas uređujem školski list "Bilo" koji možete čitati na našoj školskoj stranici. 

    

  


  Lektorirala sam diplomske, magistarske i doktorske radove, monografije, brošure, informatički časopis "Vinini", a u početku sam se uključila u projekt Državne mature kao ocjenjivač iz Hrvatskog jezika. 
Danas se osobito zanimam za projekte Europske unije i sudjelovala sam u više tematskih konferencija o programima o cjeloživotnom učenju, sudjelovala na kontaktnom seminaru i radionici u Beču o primjeni novih tehnologija u nastavi, koordiniram Comenius-projekt u svojoj školi, napisala sam prijedlog IPA projekta o uvođenju nastave Dramskog odgoja u obrazovanje medicinskih sestara.

Sudjelovala sam kao članica stručne radne skupine u izradi kurikula, digitalnih nastavnih materijala i priručnika za implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osam osnovnoškolskih predmeta u organizaciji CARNeta, AZOO i učilišta Algebra. (http://www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/radne_skupine)
     

Volim putovati pa sam radila i kao turistički pratitelj i vodič po Varaždinu, a i danas rado  ispričam poneki "štiklec". Supruga sam i majka troje djece.


    Ova je stranica namijenjena mojim učenicima i kolegama nastavnicima hrvatskoga jezika i književnosti, ali i svima koji su spremni odvojiti vrijeme za učenje i poučavanje hrvatskog jezika i književnosti. Stranicu uređujem i stvaram u svoje slobodno vrijeme iz ljubavi prema predmetu  i učenicima.

    Prijedlozi za obradu nastavnih jedinica, stvaralačke radionice, zamisli za terensku nastavu, ostvareni projekti u nastavi hrvatskog jezika, kvizovi znanja i listići za samoprovjeru, učenički eseji, plakati, umne mape, sastavci i štošta drugo našlo je tu svoje mjesto.

    Dragi učenici i kolege, pozivam vas na sustvaralaštvo. Neka vaša i moja muka urodi najslađim plodom - spoznajom i stvaralaštvom.
        
        Srdačno Vaša (m)učiteljica,


            Nataša Sajko, prof. mentor

Podstranice (1): Čušpajz
Comments