Državna matura‎ > ‎

Esejski zadatci uz audiovizualni predložak

sastavila: Nataša Sajko, prof.


Ovaj tip zadataka priprema te za pisanje eseja na državnoj maturi. Traži se da promisliš, analiziraš, uspoređuješ, sintetiziraš i procjenjuješ ponuđene sadržaje i teze. Odgovor na svako pitanje možeš napisati u obliku kraćeg proznog teksta (sastavka).


ODGOVORE NA  PITANJA OBLIKUJ KAO ZAOKRUŽENE I SMISLENE CJELINE. 


Ivan Gundulić, Pjesnik za sva vremena

ishod: napisati sažeti prikaz televizijske emisije dostupne na Carnetovu portalu Baltazar

https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/5209


Pozorno bilježi ključne podatke iz emisije. 
Organiziraj podatke u četiri cjeline: životopis, Suze sina razmetnoga, Dubravka, Osman.
Zapiši osobe koje su sudjelovale u izradi obrazovne emisije.
Napiši sažeti prikaz prema bilješkama od 200 riječi.


Ivana Brlić-Mažuranić, Kako je Potjeh tražio istinu

ishod: interpretirati djelo; usporediti literararnu i likovnu predodžbu Potjehove potrage

Pročitaj bajku i promotri ilustracije Cvijete Job.
Podudara li se tvoja predodžba Potjeha, Vjesta i braće s likovnom predodžbom Cvijete Job? Obrazloži.
Opiši ilustraciju koju smatraš osobito uspjelom. Objasni kako ti je pomogla u razumijevanju djela.
Smatraš li da bajke treba ilustrirati ili prepustiti čitatelja čaroliji riječi?


Jezik i predrasude

ishod: predvidjeti razvoj hrvatskoga standardnog jezika, poslušati emisiju 

Zapišite svoja razmišljanja o budućnosti hrvatskoga standardnog jezika, a zatim poslušajte emisiju Jezik i predrasude.


Usporedite svoja predviđanja budućnosti hrvatskoga standardnog jezika s prediviđanjima studentica Filozofskoga fakuteta Vennovim dijagramom.

Napišite koja su vaša predviđanja moguća a koja ne.

Kratko sažmite pretpostavke jezičnoga razvoja dr. sc. Diane Stolac.

Don Kihot

ishod: usporediti film i književni tekst, razvijati analitičko mišljenje
Pogledajte animirani film Don Kihot hrvatskoga redatelja Vlade Kristla i usporedite ga s romanom Miguela Cervantesa.

YouTube videozapis

Zašto je ovaj animirani film nazvan Don Kihot? 
Što je zajedničko glavnim likovima filma i romana?
Koja ti se vizija sukoba čini strašnijom - Cervantesova ili Kristlova?


Hans Christian Andersen, Carevo novo ruho

ishod: vježbati aktivno slušanje i analitičko mišljenje
Poslušajte radioigru Carevo novo ruho i odgovorite na pitanja.

YouTube Video


U kojim je elementima H. C. Andersen zanemario obilježja tradicionalne bajke?
Koja vrsta karakterizacije prevladava u tekstu? 
Koju vrstu ljudi je izrugao ovim tekstom Andersen?
Razmisli o obilježjima radioigre - glasovnoj karakterizaciji, zvučnoj kulisi i obrazloži koliko ti je slušanje pomoglo u interpretaciji teksta.

Pedro Calderon de la Barca, Život je san

Ishod: interpretirati dramu
Pogledajte ulomak iz predstave Život je san kazališta Gavella. Zatim odgovorite na postavljena pitanja.Video

U kojem je književnopovijesnom razdoblju nastala drama Život je san?

Kojim se problemom bavi djelo? Razmotri odnose vlasti, pojednica, osobne slobode i ljubavi i njihovu prezentaciju u tekstu.
Razmisli o tome zašto se kraljević Sigismund na kraju djela odriče voljene Rosaure i uzima ruku Stele?
Usporedi dramu Život je san s dramom San Ivanjske noći!


William Shakespeare, San Ivanjske noći

Ishod: interpetirati komediju 
Pogledajte isječke iz dvaju različitih uprizorenja komedije San Ivanjske noći.

YouTube videozapis


O čemu govori komedija San Ivanjske noći
Tko je Puk u prvom, a tko u drugome uprizorenju?
Usporedi kostimografiju i scenografiju u obje predstave.
Koje je uprizorenje  bliže tvom čitanju Shakespearove drame? Obrazloži svoje odgovore.


HRVATSKI PJESNIK

ishod: interpretirati lirsku pjesmu

Krešimir Bagić: Hrvatski pjesnik http://www.lyrikline.org/en/poems/hrvatski-pjesnik-7011#.WQDavhPyjIU

Poslušajte pjesmu u interpretaciji samoga pjesnika i usporedite svoj doživljaj hrvatskoga pjesnika s pjesnikovim.
Kojim je pjesnicima posvetio svoju pjesmu Krešimir Bagić? 
Izdvojite motive, pjesničke slike, stih ili oblik koje prepoznaješ kao intertekstualnu vezu između pjesnika Krešimira Bagića i prozvanih pjesnika.

Koje biste Bagićeve stihove iskoristili u gradnji vlastite pjesme?


ŽENA U LIKOVNOJ I LITERARNOJ PREDODŽBI

ishod: uspoređivati likovne i literarne predodžbe o ženskoj ljepoti
Pogledajte slikokaz portreta koji predstavljaju ženske likove u povijesti likovne umjetnosti. Potražite prikaze ženske ljepote u hrvatskoj i svjetskoj književnosti i usporedite ih s ponuđenim likovnim djelima.

Žena u slikarstvu


Usporedi sliku ženske ljepote u hrvatskih pjesnika Ranjinina zbornika, antologijske Jur ni jedne na svit vile, Bunićevih Ružica i Raklica, Đurđevićevih ljepotica (Slici svojoj u ruci gospoje), Katančićeve Ševe, Vrazove Ljubice, Preradovićeve umrle supruge, Matoševih i Vidrićevih dama i sl. 

Pronađi opise žena u romanima Posljednji Stipančići, U registraturi, Povratak Filipa Latinovicza, pripovijesti Tena, drami Gospoda Glembajevi (nacrt portreta sestre Angelike), biblijske Zaručnice, Sonje i Dunje iz Zločina i kazne i svih ostalih ženskih likova u u povijesti literature od prvih početaka do danas ... 


GIOVANNI BOCCACCIO, DEKAMERON

Pogledajte film Piera Paola Pasolinija i prisjetite se slavne zbirke novela G. Boccaccia.
ODNOS PREMA KRIVNJI I KAZNI U DJELIMA    ZLOČIN I KAZNA F. M. DOSTOJEVSKOG I STRANAC A. CAMUSA

ishod: uočiti, analizirati i raspravljati o temama krivnje i kazne

Prije rješavanja zadataka za usporednu raščlambu, pogledaj isječak iz dokumentarne emisije BBC-a o romanu Zločin i kazna. Pokušaj u svoj sastavak uključiti neke stavove pripovjedača-  ili  kao parafrazirane tvrdnje ili kao polazište za raspravu. Možeš pogledati i ulomak iz filma L. Viscontija Stranac koji se nalazi niže na stranici.
Mersault i Raskoljnjikov počinili su zločin. Ubili su čovjeka. Prisjeti se kako je i zašto svaki lik ubio! 
Osjećaju li oba lica krivnju zbog toga što su ubili?
Pokušavaju li prikriti tragove zločina? 
Trude li se naći obrazloženje za svoj čin? Mire li se s kaznom koju im društvo određuje za počinjen zločin?
Koji je lik u pravu - Raskoljnjikov koji prihvaća Sonjin nagovor i prihvaća svoju krivnju ili Mersault koji ravnodušno napušta društvo koje ga je "kaznilo" smrtnom kaznom jer nije plakao na majčinu pogrebu?
Što ti misliš može li zločinac nakon odslužene zatvorske kazne ponovno biti uspješno uključen u društveni život? 
Želi li društvo prihvatiti rehabilitirane zločince?

FOVIZAM U SLIKARSTVU FILIPA LATINOVICZA

ishod: vizualizirati slike koje slika F. Latinovicz u romanu Povratak Filipa Latinovicza

Promotrite sliku Henrija Matissea: Madamme Matisse

Je li ova slika nešto što bi zadovoljilo ukus trafikantice Regine? Obrazložite odgovor.

Pročitajte kako je Krleža opisao Filipov nacrt majčina portreta: "Pod osnovnim  potezom njegove ruke ostala je ta blijeda maska kao podloga blijedog klaunskog obraza u crnoj svili sa strinskim brošem. Zarezi oko usana neobično strastveni oči žive, velike, upale, goruće, a pod tim tamnim očima umorni podočnjaci, kao sjenke poroka. A iza toga jedno umorno lice, nenaravno, neprirodno, lažno, lice zapravo majmunsko, neobične, zgužvane, nervozne fiziognomije. Prva dva dana, dok je to lice bilo jo pod koprenom nabačenosti, u floteci prvog poteza, pod masom neizdiferencirane boje, dok su se samo nazirali mutni obrisi, a sv je još izgledalo na konvencionalnu, distancu, stara je bila zadovoljna i odobravala je frazama, koje su graničile sa zanosom. Ali poslije, kad jetaj kist pod rukom njenog sina počeo sve življe da zalazi pod kožu, kada se pod tim otirim dlakama rastvarala epiderma kao pod britvom, kada su se rastapale boje pod prodirnom snagom pogleda, ona je pred tim obrazom u crnoj svili na platnu, što je tu nastajalo pod rukom slikarskom, postajala sve nemirnijom. Što je taj kist namočen u terpetntin sve više skidao s toga lica sve lutkasto, načinjeno, bazarsko, pozersko, onu gustu naslagu šminke pod tim potkožnim  tajnama, što se tu sve više, kao pod anatomskim nožem, razrezivalo i skalpirlo jedno potajno, skriveno lice, njen je zlovolja sve više rasla."

Pokušajte naslikati portret trafikantice REgine slijedeći stil fovističke škole koji je svoje najbolje utjelovljenje dobio u stvaralaštvu Matissea a očituje se u snažnom koloritu, iskrivljavanju stvarnih proporcija i snažnoj emocionalnosti!


MIROSLAV KRLEŽA, GOSPODA GLEMBAJEVI

Ishod: usporediti filmsku ekranizaciju s dramom Gospoda Glembajevi, uočiti razlike i detalje preuzete iz novela o Glembajevima

YouTube videozapis

  Antun Vrdoljak snimio je film prema drami i novelama o obitelji Glembay pod nazivom Glembajevi. Pogledajte film i usporedite ga s dramom.

Zašto Vrdoljak odstupa od Krležina dramskoga početka Gospode Glembajevih: dijaloga sestre Angelike i Leonea Glembaya, u kojem najbolje upoznajemo psihološki profil glavnoga junaka?

Zašto film započinje suđenjem barunici Castelli Glembay i susretom Leonea i Fanike Canjeg, radnjom koja je u drami sporedna? Završavaju li drama i film jednako? 

Usporedite ekranizaciju Gospode Glembajevih i Kuće lutaka. Obje drame slijede naturalističku dramsku poetiku. Pridržavaju li se redatelji zakonitosti naturalističke dramaturgije?


HENRIK IBSEN, KUĆA LUTAKA ILI NORA

Ishod: Interpretirati djelo Nora, znati protumačiti pojmove naturalizam, građanska drama, drama soba, psihološka drama


Zašto je autor radnju drame Nora smjestio u božićno doba, na Badnjak? Sjećate li se koje se još djelo s popisa za ispitni esej zbiva u istom božićnome razdoblju?

Kako biste opisali bračni odnos Nore i Torvalda Helmera? Uklapa li se taj odnos u vašu predodžbu braka i skladnoga obiteljskog života?

Kako i zašto je došlo do problema u bračnome i obiteljskom životu ovog para? 

Osuđujete li Norine odluke s kraja drame?


ALBERT CAMUS, Stranac 

ishod: usporediti filmsku ekranizaciju Luchiana Viscontija s romanom Stranac, uočiti sličnosti i razlike

(epizoda: odlazak na majčin pogreb, tema: odnos prema bližnjima, odnos prema smrti i umiranju, odnos prema sebi)

Podudara li se glumčeva interpretacija s tvojom predodžbom Mersaultova ponašanja na majčinu pogrebu?

Pročitaj komentare o Mersaultu i filmu ispod videa i izaberi jedan s kojim se slažeš i obrazloži svoj izbor!


MARIN DRŽIĆ, Stvaralački portret

ishod: oblikovati stvaralački životopis Marina Držića

   Pogledaj uvodni videozapis za televizijsku seriju "Libertas" Veljka Bulajića kojoj je tema životni i stvaralački put Marina Držića. Uoči koji se sve gradovi (tipične su vedute) pojavljuju i bitni su za Držićevu biografiju. Ispričaj priču o Držićevu životu slijedeći okosnice toga puta.

 Uoči koji se društveni staleži pojavljuju,  prisjeti se kojem je talijanskom knezu (prikazan je u videozapisu) Držić pisao svoja pisma. Sjeti se kakva su ta pisma bila sadržaja i jesu li odigrala ulogu u njegovu odlasku iz Dubrovnika. Poveži to s Prologom Dugog Nosa kojim započinje komedija Dundo Maroje.  

Zašto je istaknuti motiv karneval? Jesu li se u Dubrovniku predstave mogle igrati u svako doba ili samo u određenim prilikama? Zašto je dubrovačka vlastela smatrala kazalište opasnim, a glumce i kazališne ljude, kako Držić kaže, "fecom od ljudskoga naroda"? Navedi djela koja je Držić napisao - što za nastupe "prid Dvorom", što za svadbene svečanosti.

Istraži gdje se u Veneciji nalazi Držićev grob. Vjeruješ li da je Držićeva smrt nasilna i rezultat urote? Zašto je Bulajić svoju seriju posvećenu Držiću nazvao Libertas?


FRANZ KAFKA, Preobrazba

Pogledaj film snimljen prema pripovijesti Franza Kafke Preobrazba.

Usporedi svoje čitanje pripovijesti i ekranizaciju. U sljedeću tablicu razvrstaj svoje argumente za analizu:

 Kafka  tekst  film
 sadržaj    
 atmosfera    
 likovi    
 glazba    
 slikarstvo    

Smatraš li ekranizaciju uspjelom? Obrazloži svoj odgovor uz pomoć argumenata u tablici.

Kako bi izgledala tvoja ekranizacija? Predloži izmjene scenarija i redateljskih postupaka koje misliš da bi približile ekranizaciju tvojoj predodžbi teksta.

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ


(ovi zadatci smišljeni su za radionicu u povodu 110. godišnjice smrti pjesnika 2008. godine)
Pred tobom se nalazi popis naslova pjesama Antuna Branka Šimića iz zbirke Preobraženja koji je organiziran na šimićevski, grafički način. Pozorno pročitaj popis i na temelju riječi (leksema) koji se u njemu nalaze pokušaj zaključiti o kojim temama najčešće pjeva ovaj pjesnik. Svoj odgovor napiši ispod popisa.

Moja preobraženja Pjesnici Mladić Molitva na putu

Žene, mladići, ljeto  Zavodnik Zavedena Bolesnik Mučenik Mjesečar

Hercegovina Mati Samoća na vodi

Podne i bolesnik Žene sa jednim srcem Gorenje

Veče i ja Prenuće Povratak Povratak

Ljubomora

Prva noć samoće Zima

Žrtve Teški zrak

Ljubav Ljubomora Mrtva ljubav

Zapuštena Bog mučitelj Jedamput

Izgubljene žene

Hercegovina Pjesma iznad zemlje

April Ljetna pjesma Uzvišeno veče

Molitva za preobraženje

Pobjednici na livadi Cvijet u kavani

Vampir

Sudbine u ponoć Radosna noć u gradu Rastanak sa sobom

Put Otkupljenje

Opomena

Budući


ARHAJSKO RAZDOBLJE GRČKE KNJIŽEVNOSTI


ishod: poznavanje književnih razdoblja i njihovih poetika
Poslušajte predavanje o arhajskom razdoblje grčke književnosti i razmislite o njezinu utjecaju na suvremenog čitatelja. 


Prisjetite se nekih naslova Ezopovih basna i općeljudskih poruka koje ste iz njih usvojili!
Pročitajte pjesmu Ljubavna strast pjesnikinje Sapfo i razmislite razlikuju li se reakcije današnjeg čovjeka od čovjeka Sapfina  vremena?
Pjesnik Alkej u ditirambu Ljeto uživa u vinu, moru, lijepim ženama , ljenčarenju... U čemu vi uživate za ljetnih žega?
Brad Pitt glumio je Ahileja jer utjelovljuje suvremeni pojam ljepote, mladosti i odvažnosti (a to su vrijednosti koje je trebao imati i Homerov lik), čitajući Ilijadu možete taj ideal usporediti s grčkim i vidjeti je li se doista model ljepote i uzoritosti promijenio u nizu stoljeća!

Smatrate li da i danas treba čitati djela antičke književnosti? Što današnji čovjek može naučiti od antičkoga?
VESNA PARUN, ZORA NOVE POEZIJE I VIHOR OSJEĆANA RASTAKANJA

ishod: uočiti temeljne karakteristike poezije V. Parun
Zašto Vesnu Parun smatramo jednom od začetnica moderne hrvatske poezije?
Koja je osobitost njezine poezije naglašena?
Komentiraj iskaze sugovornika iz emisije u povodu smrti velike pjesnikinje.
Comments