IPSI Cultura Audiovisual

En les pàgines d'aquest menú, s'hi pot trobar:

  • La presentació de la matèria
  • La descripció dels continguts que es pretenen transmetre
  • Quina serà la dinàmica de treball dins i fora de l'aula
  • Les competències i objectius perseguits
  • El material necessari per la matèria