AM8.1 Els inicis del cinema sonor

Exercici

Descobrir les pel·lícules de les que es pot sentir un fragment de les seves bandes sonores en els següents dos videos:

Video 1

video 2