Apunts

Elaboració dels apunts

Aquests apunts estan basats en bona part, en un recull d'informació localitzat principalment en pàgines web especialitzades en els diversos àmbits del món de la cultura audiovisual.

També s'han utilitzat altres fonts d'informació com llibres de text publicats per la matèria o llibres divulgatius per temes específics.

També han estat una bona font d'informació l'experiència en el camp de la televisió i la publicitat, el treball amb els alumnes com a docent i l'inquitud per l'art que ens porta sovint a exposicions, museus o altres activitats relacionades.

Tota la informació que hi consta ha estat degudament contrastada.

És fàcil localitzar alguna informació que ha estat transcrita en algun cas gairebé literalment d'algun altre lloc web. Si algún autor es sentís molest, tan bon punt m'ho faci saber suprimiré la part corresponent.

En qualsevol cas, en la secció bibliografia s'indiquen tots els recursos emprats i amb quin tema estan relacionats.

De la mateixa manera, totes les imatges que hi consten han estat localitzades a internet, algunes d'elles s'han cercat a través de cercadors d'imatges, d'altres, formen part d'articles relacionats amb aquests apunts.

Faig arribar el meu agraïment a tots els qui han contribuït en aportar informació per a aquests apunts així com les seves imatges i encoratjo a fer un ús adequat d'aquests, només demano que s'indiqui, de la mateixa manera que aquí es fa, la web de referència.


Autor: Eloi Gabriel

eloi.gabriel@ipsi.catProfessor de cultura audiovisualResponsable d'informàticaResponsable de comunicacióEscola IPSI


Darrera revisió octubre 2018