M1.T3. L'expressionisme alemany

Introducció

Sorgit com a reacció a l'impressionisme, enfront del naturalisme i el caràcter positivista d'aquest moviment de finals del segle XIX.

El expressionistes defensaven un art més personal i intuïtiu, on predominés la visió interior de l'artista –l'"expressió"– enfront de la plasmació de la realitat –la "impressió"–.

L'expressionisme sol ser entès com la deformació de la realitat per a expressar de forma més subjectiva la natura i l'ésser humà, donant més importància a l'expressió dels sentiments més que a la descripció objectiva de la realitat

Amb els seus colors violents (en la pintura), la seva temàtica de soledat i de misèria, l'expressionisme va reflectir l'amargor que va envair els cercles artístics i intel·lectuals de la societat alemanya prebèl·lica i d'entreguerres, amargor que provocà un desig vehement de canviar la vida, de cercar noves dimensions a la imaginació, de renovar els llenguatges artístics.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Expressionisme

Característiques d’estil

El cinema expressionista va imposar a la pantalla un estil subjectivista que oferia en imatges una deformació expressiva de la realitat, traduïda en termes dramàtics mitjançant la distorsió de decorats, maquillatges, etc., i la conseqüent recreació d'atmósferes terrorífiques o si més no inquietants. El cinema expressionista es caracteritza per la seva recurrència al simbolisme de les formes, deliberadament distorsionades amb el suport dels distints elements plàstics. L'estètica expressionista prengué els seus temes de gèneres com la fantasia i el terror, reflex moral del neguitós desequilibri social i polític que agità la República de Weimar aquells anys.

Característiques tècniques

El 1917 es creà per ordre de Hindenburg (mariscal alemany en la primera guerra mundial) –seguint una idea del general Ludendorff (militar alemany sota les ordres de Hindenburg) – l'UFA (Universum Film Aktien Gesellschaft), amb el suport del Deutsche Bank i la indústria alemanya, per a promocionar el cinema alemany fora de les seves fronteres. El segell UFA es caracteritzà per una sèrie d'innovacions tècniques, com:

  • La il·luminació focal (tipus de llum més intensa i centrada que té per objectiu iluminar un espai d’interès molt concret),
  • Els efectes especials –com la sobreimpressió (Efecte que es produeix quan s'impressiona dues vegades el mateix fragment de pel•lícula, filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la sobrexposició)–,
  • Els moviments de càmera –com la «càmera desencadenada (Quan la càmera es mou permanent ment en tots els seus eixos, rotant o traslladant-se lliurement, gràcies a una grua. També es pot combinar amb moviments de lent i diferents angulacions, però sempre en continuitat)»–,
  • http://www.slideshare.net/pataguan/lenguaje-audiovisual2-12702982
  • El disseny de decorats.

Era un cinema d'estudi, amb un marcat pes de la preproducció, que assegurava el control del director sobre tots els elements que incorrien a la pel·lícula. Per altra banda, el muntatge lent i pausat o les el·lipsis temporals creaven una sensació de subjectivitat, d'introspecció psicològica i emocional.

Finalitat

Mostrava la naturalesa dual de l'home, la seva fascinació pel mal, la fatalitat de la vida subjecta a la força del destí. Es pot assenyalar com a finalitat del cinema expressionista la voluntat de traduir simbòlicament, mitjançant línies, formes o volums la mentalitat dels personatges, el seu estat d'ànim, les seves intencions, de tal manera que la decoració aparegui com la traducció plàstica del seu drama.

Antecedents

L'expressionisme no arribà al cinema fins passada la Primera Guerra Mundial, quan ja pràcticament havia desaparegut com a corrent artístic en altres àmbits artístics, i fou substituïda per la Nova Objectivitat. Amb tot, l'expressivitat emocional i la distorsió formal de l'expressionisme van tenir una perfecta traducció al llenguatge cinematogràfic.

El cinema alemany comptava amb una important indústria des de finals del segle XIX, Hamburg va ser la seu de la primera Exposició Internacional de la Indústria Cinematogràfica el 1908. Amb tot, abans de la guerra el nivell artístic de les seves produccions era més aviat baix, amb produccions de signe genèric orientades al consum familiar, adscrites a l'ambient burgès i conservador.

a partir del 1913 començaren a realitzar-se produccions de major relleu artístic, amb una major utilització d'exteriors i millors decorats, desenvolupant-se la il·luminació i el muntatge. Durant la guerra es potencià la producció nacional, amb obres tant de gènere com d'autor, destacant l'obra de Paul Wegener, iniciador del cinema fantàstic, gènere habitualment considerat el més típicament expressionista.

Obres expressionistes remarcables:

Les primeres obres del cinema expressionista es nodriren de llegendes i antigues narracions de caràcter fantàstic i misteriós, si no terrorífic i al·lucinant

Der Student von Prag (Paul Wegener i Stellan Rye, 1913), sobre un jove que ven la seva imatge reflectida als miralls, basada en el Peter Schlemihl de Chamisso;

Der Golem (Paul Wegener i Henrik Galeen, 1914), sobre un home de fang creat per un rabí jueu;

Homunculus (Otto Rippert, 1916), precursora als contrastos en blanc i negre, els jocs de llum i ombra.

El gabinet del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919), sobre una sèrie d'assassinats comesos per un somnàmbul, es convertí en l'obra mestra del cinema expressionista, per la recreació d'un ambient opressiu i neguitós, amb decorats d'aspecte estranyament cantellut i geomètric –parets inclinades, finestres en forma de fletxa, portes cuneïformes, xemeneies obliqües–, il·luminació d'efectes dramàtics –inspirada en el teatre de Max Reinhardt–, i maquillatge i vestuari que emfatitzen l'aire misteriós que envolta tota la pel·lícula

Metropolis/ Metropolis (Fritz Lang, 1926): https://www.youtube.com/watch?v=4tH1syo7lHs

anàlisis de la pel·lícula: http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/the-occult-symbolism-of-movie-metropolis-and-its-importance-in-pop-culture/

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens/ Nosferatu (F.W.Murnau, 1922) : https://www.youtube.com/watch?v=rcyzubFvBsA

Trailer Metrópolis; https://www.youtube.com/watch?v=ZSExdX0tds4

Trailes Nosferatu: https://www.youtube.com/watch?v=ZxlJxDr26mM