AM8.5 Resonoritzar un fragment de pel·lícula

Exercici

(*) Cal esmentar on ficar els fitxers


Aquest exercici consisteix en canviar la banda sonora d'una seqüència d'una pel·lícula. Aquest canvi significa, canviar la música per una altra d'un estereotipus diferent i canviar el diàlegs, de manera que concordin en temps amb la seqüència i amb contingut amb la nova música estereotipada.


Com procedir:


Descarregueu-vos amb la següent eina (per exemple) https://www.onlinevideoconverter.com/video-converter un dels següents videos:

Penseu un diàleg que no tingui res a veure amb el guió original i a ser possible d’un gènere diferent del de la pel·lícula original i l'escriviu dins el document AM8.5CognomsNom. Dins d'aquest document caldrà indicar els dos components del grup. Aquest document el desareu dins de la carpeta que contindrà el mateix nom.


Busqueu una música estereotipada del nou génere (podeu per exemple buscar-la per youtube i descarregar-la amb la mateixa eina).

Si us cal un so de fons o uns efectes, també els podeu cercar per internet. N'hi ha de gratuïts a diverses pàgines.

Graveu amb el mòbil els audios a mida que veieu la pel·lícula.

Feu el muntatge final amb la música, la veu i el video en tres pistes diferents.